haalt talent boven water

kompas

Cartografisch Organisatie Gesprek

zet weloverwogen koers in roerige tijden

Koersbepalen in of na een reorganisatie? Het Cartografisch Organisatie Gesprek is speciaal ontwikkeld voor managers en leidinggevenden. In het gesprek nemen naast de opdrachtgever meerdere Het Wil adviseurs deel, ieder met zijn of haar eigen expertise; organisatie-ontwikkeling, teamondernemerschap en talentontwikkeling. Het resultaat: een strategie voor de nieuwe fase.

Werkwijze en werking

Koersbepalen en bouwen aan een (nieuwe) cultuur
Veel organisaties hebben in deze tijd te maken met langlopende reorganisatietrajecten, fusies en overnames. Juist waar meerdere culturen samenkomen, staan leidinggevenden voor een grote uitdaging. Bij dit soort ingrijpende operaties, maar ook bij de ontwikkeling van de bestaande organisatie (-onderdelen), is het van belang om te bouwen aan een gezonde organisatiecultuur. Hoe creeër je een dergelijke cultuur waarin de organisatiedoelen bereikt worden en mensen optimaal tot hun recht komen?

Helder gedachtengoed onmisbaar
Essentieel hierin is dat managers en leidinggevenden niet alleen hun gedachtengoed helder hebben, maar deze ook taal weten te geven die als basis dient voor de te voeren organisatiekoers. Het vermogen van managers en leidinggevenden om hun richtinggevende visie in een continue stroom authentieke berichten en interventies te geven is cruciaal. Op deze manier wordt niet alleen duidelijk waar de organisatie (voor) staat, het maakt alle medewerkers ook tot actief deelgenoot en mededrager van deze visie.
 
Veelzijdige expertise
Het Cartografisch Organisatie Gesprek is speciaal ontwikkeld voor managers en leidinggevenden. In het gesprek nemen naast de opdrachtgever meerdere Het Wil-adviseurs deel, ieder met zijn of haar eigen expertise: organisatie-ontwikkeling, teamondernemerschap en talentontwikkeling. Dit heeft als voordeel dat er door (relatieve) buitenstaanders met een eigen expertise en frisse blik, vragen worden gesteld vanuit verschillende invalshoeken. Belangrijke onderwerpen worden belicht vanuit diverse perspectieven. Wat bereikt wordt is een meerdimensionaal inzicht omtrent te nemen stappen in de nieuwe strategie.

Opbouw Cartografisch Organisatie Gesprek
De methodiek van het Cartografisch Organisatie Gesprek beweegt globaal langs de lijnen van een individueel Cartografisch Gesprek. Dat impliceert een gesprek in 5 stappen, met een looptijd van in de meeste gevallen een maand, in gezamenlijkheid te bepalen en afhankelijk van geplande tijdpaden.

Deze worden bereikt in 5 stappen:
1. Explorerend gesprek over het ontwikkelstadium waarin de organisatie of het organisatie-ondereel zich bevindt, naar aanleiding van de vertrekvraag. Doel van deze eerste stap, is het verkennen van specifieke denk- en doerichtingen.
2. Schriftelijke reflectie van de opdrachtgever, waarin deze zich uitspreekt (-schrijft) over al datgene wat hem - tijdens en na het gesprek - treft, raakt, inspireert, in beweging zet en tot de orde roept. Wat gebeurt er met diens visie?
3. Schriftelijke reflectie van de Het Wil-adviseurs, waarin zij zowel hun individuele als gezamenlijke waarneming en waardering van de ontmoeting als de 'nawerking' ervan geven. Dit bericht zal ook aanvullende vragen en suggesties bevatten.
4. Mondelinge oogst, een gesprek waarin we zullen koersen op inzicht, besluit en vervolgstappen. In deze vierde stap worden inzichten uit de voorgaande stappen gedeeld, concreet gemaakt en er wordt stil gestaan bij de beklijving en implementatie van de inzichten in de uitvoering.
5. Schriftelijke slotreflectie door opdrachtgever. In deze laatste stap van het proces consolideert de opdrachtgever de inzichten en plannen tot wat in cartografische termen wordt aangeduid als 'onvergetelijkheid': het vastleggen van inzicht, besluit en een plan waar niet omheen gegaan kan worden.

Een goed begin is het halve werk
Het Cartografisch Organisatie Gesprek is een interventie die bij uitstek gepleegd kan worden bij het bepalen van nieuwe ontwikkelingsstappen en organisatiestrategieën, al dan niet na een reorganisatie, fusie of overname. Het is een interventie die los staat van verdere begeleiding in de uitvoering en gezien kan worden als een diagnose, inclusief het opstellen van een behandelplan.

Vervolgbegeleiding
Uiteraard kan Het Wil Konsult ook helpen bij de uitwerking en uitvoering van de implementatie-stappen op de verschillende niveaus van bedrijfsvoering. In parallel met het Cartografisch Organisatie Gesprek zetten wij adviseurs met verschillende expertises individueel en gezamenlijk in.

Kosten

De kosten van een Cartografisch Organisatie Gesprek bedragen € 2.250,- exclusief btw.

passer kompas