haalt talent boven water

CG

Cartografisch Gesprek

zet je als individu weer op de kaart in de organisatie

Soms is het meer dan welkom om ‘ns even stil te staan bij hoe het ermee is. In rust. Nagaan waar jouw ontwikkeling je inmiddels brengt. De aanleiding voor zo’n bezinning kan in jezelf liggen, bijvoorbeeld een al langer sluimerende vraag of vaag gevoel van onrust over je volgende loopbaanstap.

De aanleiding kan ook buiten jezelf liggen: de organisatie waar je werkt maakt allerlei ontwikkelingen door en vraagt je om mee te bewegen. Wij hebben een ogenschijnlijk onschuldige gespreksvorm ontwikkeld die veel teweegbrengt op de korte en lange termijn. We noemen het Cartografisch Gesprek.

Hoe gaat het in z’n werk?

Het gesprek
De werkwijze is eenvoudig. Je gaat wandelen met één van onze gesprekspartners – we noemen ze Cartografisch Consulenten - en je schrijft een reflectie na het gesprek. Iets later krijg je zelf ook een brief, gevolgd door een gesprek per telefoon of Skype.

Jouw resultaat
Het Cartografisch Gesprek met de bijbehorende reflecties geeft je zicht op de weg die jij bewandelt. Het brengt inzicht in de verhouding van je uiterlijke tot je innerlijke professie. Je positie in jouw gilde wordt duidelijk: bevind je je in de leerling-, gezel- of meesterschapsfase? En het stelt je in staat een besluit te nemen over dat wat je wilt. Daarmee kan je verder en nieuwe stappen zetten.

Hoe lang duurt een Cartografisch Gesprek?
Als je snel wilt kan het Cartografisch Gesprek zich in twee weken voltrekken, inclusief de reflecties na het gesprek. Het is echter beter om er een maand voor te nemen. 

Kosten

De kosten voor een Cartografisch Gesprek bedragen € 885,- exclusief btw. Dit is inclusief de geschreven reflectie.

Neem contact met ons op voor particuliere tarieven.

CG-groot

Enkele reacties van deelnemers aan het Cartografisch Gesprek:

Dit gesprek heeft mijn blik in veel opzichten verruimd. Van nauwelijks perspectief zien in mijn huidige baan, naar tevredenheid over de ontwikkeling die ik doormaak en wat dat van me vraagt. Ik heb weer de regie in handen van mijn eigen loopbaanontwikkeling. Ik ben nu in contact met de organisatie waar ik iets te doen heb.

Nicole, beleidsadviseurDoor mijn eigen pad in kaart te brengen heb ik mezelf weer op de kaart gezet. Waar ik nog het meest blij mee ben: ik heb mijn verborgen ambacht ontdekt! Door mijn métier te kennen, weet ik nu waarom ik in bepaalde functies het meest tot mijn recht kom. En: ik weet mijn volgende stap.

Gerard, hoogleraar gezondheidszorgHet Cartografisch Gesprek is een onontbeerlijk onderhoudsinstrument voor mezelf en mijn medewerkers. Het helpt ons individueel koers te houden en maakt ons tot een sterk team.

John, marketing managerIk bied een aantal van mijn teamleden een Cartografisch Gesprek aan om zich sterker voor te bereiden op hun functioneringsgesprek. Het hen helpt hen hun eigen ontwikkeling te zien en verantwoordelijkheid te nemen voor vervolgstappen.

Roos, regiomanagerHet Cartografisch Gesprek zal me nog lang heugen. Vooral omdat ik er zoveel mee heb kunnen doen: ik heb andere accenten gelegd in mijn praktijkvoering en de omgang met mijn patiënten.

Richard, huisarts