haalt talent boven water

Leerroute

Leerroute Cartografisch Consulent

De kunst van het tevoorschijn luisteren

Wil je je professionele, leidinggevende of coachende kwaliteiten vergroten? In deze Leerroute bekwaam je je in de principes van de cartografische methode. Op natuurlijke wijze leer je iemands talent ontdekken en taal geven, inclusief diens verborgen bronnen van plezier, impliciete kennis en ontwikkelrichting.

Opbouw van de Leerroute

Routepunten
De route bevat verschillende mijlpalen als routepunten. Alle onderdelen zijn praktijk- en ervaringsgericht. Zo doe je veel ervaring op met de uitvoering van het Cartografisch Gesprek vanuit verschillende rollen: klant, observator, cartograaf. Daarnaast studeer je op het praktijk-theoretisch kader, maak je een afstudeerwerkstuk en neem je deel aan intervisiesessies, die ook na de opleiding doorlopen. Na het afsluiten van de Leerroute, ontvang je een licentie voor het voeren van Cartografische Gesprekken die jaarlijks kan worden verlengd.

Cartografisch Gespreksatelier
Wie de Leerroute volgt, wordt automatisch lid van het Cartografisch Gespreksatelier. Binnen deze werkgemeenschap ben je verbonden met een groep collega-consulenten waarmee je, ook na de Leerroute, in contact zult blijven en intervisiesessie zult volgen.

Overige kenmerken van de route
- de Leerroute is een individueel studieprogramma
- het bestaat uit 5 Cartografische Gesprekken vanuit verschillende rollen beoefend
- studie op ervaringsmateriaal van Cartografisch Consulenten
- studieduur 4-6 maanden, afhankelijk van individuele mogelijkheden
- begeleiding door een vaste Cartografische Leerconsulent 

Kosten

De kosten voor het volgen van de Leerroute Cartografisch Consulent bedragen € 4.250,- exclusief btw.

Het Cartografisch Gesprek heeft mij veel opgeleverd. Ik kijk nu vanuit een ander gezichtspunt naar mijn werk. Er is een proces/bewustwording in mij op gang gekomen dat onder andere het volgende heeft opgeleverd:

  • helderheid over mijn rol op het werk (ten opzichte van collega's)

  • wat ik bijdraag/in beweging zet

  • door dat helderder te krijgen is het voor mij ook makkelijker geworden om keuzes te maken in de dingen die ik doe/prioriteiten te stellen en dat is erg prettig
  • het heeft me aan het denken gezet over de manier waarop ik de dingen waar ik goed in ben nog beter kan ontwikkelen om zo bij te dragen aan verbetering van de kwaliteit van zorg en de research van onze afdeling.

De manier waarop de Cartografisch Consulent het gesprek aanpakt, met veel respect, humor, sterke metaforen en treffende vragen (waarbij hij een kritische/confronterende vraag niet uit de weg gaat) heeft hier enorm aan bijgedragen.

Het deed me besluiten de Leerroute te volgen om zo beter leiding te kunnen geven aan mijn medewerkers en in het algemeen beter te luisteren, binnen en buiten mijn werk.


Floor, medisch specialistVoor mij was de cartografische ontmoeting een gebeurtenis. Ik was onder de indruk van de reflectie die ik kreeg. Ik heb het veel herlezen, omdat het me verder wakker maakt voor de kwaliteiten die ik in me heb. Door ze te herkennen zet ik ze nog bewuster in in mijn praktijk. Ik sta nu ook voor een aantal principes die ik voorheen afdeed als interessante ideeën. 

Ik heb vervolgens voor de Leerroute gekozen. Niet zozeer om zelf Cartografische Gesprekken te voeren, als wel om te investeren in de kwaliteit van mijn advieswerk. Ik denk dat ik veel te winnen heb bij een vergroot vermogen om de kwaliteiten van de mensen met wie ik werk waar te nemen en in te zetten.

Henk, communicatie-adviseurLeerroute-groot

Enkele reacties van deelnemers aan de Leerroute

Ik ben toe aan een verdieping in mijn rol als consultant in tal van advies- en begeleidingsopdrachten. De ervaring met het Cartografisch Gesprek heeft mijn ogen geopend voor de kennis en de kunde die in mij en in elk van ons voor het oprapen ligt. Het is vooral een kwestie van weten waar en hoe je moet kijken.

Ik ben nu bezig met de Leerroute omdat ik nu weet dat stilstaan bij iemands individuele vermogen, veel verder reikt dan het investeren in persoonlijke ontwikkeling. Ik ben het eens met mijn Cartografisch Consulent als hij zegt dat er gewacht wordt op juist datgene wat mensen vaak niet inzetten op hun werk. Ik ga mijn klanten deze begeleiding ook bieden.

Isabelle, organisatie-adviseur