haalt talent boven water

Ons-gedachtegoed

Ons gedachtegoed

wat ons beweegt in wat we doen

De essenties uit ons gedachtegoed:
• Dat waar mensen echt warm voor lopen laat zich uiteindelijk niet ontkennen. Het wil zich melden, het wil tevoorschijn komen. Maar als het nog niet goed geleerd heeft te spreken, doet het soms onhandige dingen.

• Een authentieke boodschap kan nooit gezegd worden in afgekloven taal-eenheden. Iedere impuls maakt zich verstaanbaar in eigen taal. Er is moed voor nodig om die te vinden en te volgen.

• Het vinden en gaan kennen van de hoogstpersoonlijke kernkwaliteit is essentieel. Is het talent eenmaal gevonden, dan is de definitie van het eigen ambacht beschikbaar gekomen. Resourcement of herbronning is daarmee een feit.

• Wie aan de weet is gekomen wat de zeggingskracht van zijn eigen weten en gedachten is, staat oog in oog met een arsenaal aan mogelijkheden. Vanaf dat moment is het een must om ruchtbaarheid te geven aan wat je weet.

• De verbinding van ‘persoonlijke opdracht’ met ‘organisatie-opdracht’ wordt dan van steeds groter belang. Dit vraagt onderzoek, afstemming en onderhoud.

Deze essenties van ons gedachtegoed zijn uitgebreider verwoord en verbeeld in het boek Het Wil, een pleidooi voor ongekend talent.

Ons-gedachtegoed