haalt talent boven water

Het-Wil-boek

Het Wil

een pleidooi voor ongekend talent

 Dit is een ont-boekje. Het spoort aan tot buiten je boekje gaan. Hoewel het redelijk geheim is, is het je toch gelukt om het in handen te krijgen. Pas goed op, want het wil bemoedigen. Zo begint het

voorwoord van Het Wil, het ogenschijnlijk kleine boekje van de hand van Frans Sandbergen. Klein is het formaat, groot is de oproep om je eigen oorspronkelijkheid in te zetten in de wereld. Er wordt op gewacht.

Het boekje breekt een lans voor het lachend serieus nemen van wat zich dan weer onderhuids, dan weer bovenhuids aandient aan al dan niet direct verstaanbare impulsen in je leven en werk. Zeker waar plezier in het spel is. Daar is levenswerk te vinden. In verademend korte hoofdstukken roept de auteur op tot het opbrengen van geduld en belangstelling voor wat je in wezen aan het zeggen bent. Leer te weten wat je te brengen hebt en laat je kennen: zo krijg je werking en werk.
Het Wil wekt zelfs sympathie voor het aanvankelijk onverstaanbare pleidooi van gezeur. Of het nu om je eigen gezeur gaat of dat van anderen: weersta de neiging tot afhaken. Ga luisteren. Je weet niet wat je hoort… Dit boekje wil doorgaan te bemoedigen. Want moed is wat het blijft vragen. Om er mee te voorschijn te komen, met wat jij weet. Voorbij onwetendheid en expertise, voorbij routine.

Het Wil is verrijkt met boekdelen sprekende illustraties van Oskar Maarleveld. 
Het Wil is uitgegeven bij Chévigny Uitgevers, een kleine uitgeverij die er een eer in legt originele denkers een podium te geven dat uitnodigt tot praktijktoepassingen.