haalt talent boven water

Mobiliteitsontwikkeling

Mobiliteitsontwikkeling

Een vitale organisatie stelt haar medewerkers in staat om te bewegen, ongeacht het economisch tij. Het creëeren van een stormvrije behuizing, geschikt voor alle seizoenen, helpt de organisatie weg te blijven uit het patroon van de noodgedwongen mobiliteit. Of je dit nu letterlijk (ook in fysieke ruimte) of overdrachtelijk (in regels) regelt: natuurlijk geldt hier het principe dat het management het goede voorbeeld geeft (idealiter althans).

  • Begeleidingsvormen: gekaderde, samenhangende inzet van een aantal van de hier genoemde instrumenten
  • Casus: Provincie Noord-Brabant

Mobiliteitsontwikkeling groot