haalt talent boven water

Persoonlijke-ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling in de professie

Ieder mens maakt ontwikkeling door in diens professie en in het leven, vaak zonder het te merken. Eén of meerdere passen op de plaats helpen om de verborgen kracht te detecteren,  taal te geven en zo inzetbaar te maken op grotere schaal dan tot nu toe. Aanleiding hiervoor? Een eigen gevoel van ‘beweegreden’ of een vraag uit de omgeving.

• Begeleidingsvormen: Cartografisch Gesprek, Het Wil Begeleiding
• Casus: 101 individuele cliënten 

Het-wil-konsult