Sinds 2020 is de wereld veranderd. Door de wereldwijde Coronacrisis zijn er nieuwe werkvormen ontstaan en is het digitale tijdperk in een nog grotere stroomversnelling geraakt. Recent onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid wijst uit dat thuiswerken een blijvertje is, ook na de crisis. Deze ontwikkeling heeft een grote impact op leidinggevenden en organisaties. Want hoe weet je medewerkers, ook diegenen die thuis werken, succesvol en blijvend aan je te binden? Hoe behoud je de betrokkenheid bij het team en jouw organisatiedoelstellingen? Het vraagt van leiders en organisaties een nieuwe benadering van medewerkers die in een radicaal andere werkomgeving zitten.

Beleving medewerker wordt key
Naast het praktisch ondersteunen en faciliteren van thuiswerken, draait het vooral om persoonlijke beleving van de medewerker zelf. Hoe ervaart deze het werk, de collega’s en de organisatie, ook als hij of zij daar fysiek niet aanwezig is?

Er zijn zes belangrijke vragen die de perceptie van medewerkers bepalen:

  1. Ervaart deze het werk als betekenisvol? (kan iemand met diens unieke talent en innerlijke waarden van betekenis zijn in het werk en naar collega’s?)
  2. Wordt er vertrouwen ervaren en de ruimte om te ontwikkelen en impact te hebben?
  3. Wordt iemands vermogen gezien en bevestigd door leidinggevenden en collega’s?
  4. Wordt er samenhang ervaren binnen het team, is er een gunfactor en positieve onderlinge ondersteuning?
  5. Is er een goede balans tussen werk en privé?
  6. Is er een verbinding tussen de eigen waarden en de unieke kwaliteiten van de medewerker met de visie en missie van het team en de organisatie? (kan de medewerker integer zijn naar zichzelf, het team en de organisatie?)

Talentgerichte werkcultuur
Goed presterende organisaties en teams in deze veranderde wereld zullen bewust ruimte moeten maken voor de mens en diens persoonlijke en onbenutte kwaliteiten. Er zal ondanks alle drukte gelegenheid gecreëerd moeten worden om medewerkers op een positieve manier te bekrachtigen. Dit versterkt het gevoel ergens bij te horen en komt de persoonlijke effectiviteit ten goede. Door in een team elkaars ongekende talenten te ontdekken, wordt de samenwerking effectiever, ontstaat er een efficiëntere communicatie en schept de gedeelde vocabulaire een cultuur van verbondenheid. Een mooi vooruitzicht…maar hoe te bereiken?

Benut wat er al is
Deze vermenselijking van organisaties vraagt om een duurzame aanpak van binnenuit, door het potentieel aan creativiteit en talent dat er al is, boven water te krijgen en te benutten. Door te luisteren naar wat medewerkers zelf te vertellen hebben, creëer je een groter en sterker draagvlak dan bij van buiten- of bovenaf opgelegde modellen.

De Métiergildes die wij in organisaties initiëren, geven medewerkers de gelegenheid om ieders (ongekende) talent en potentieel te gaan benutten. Door medewerkers zelf Métiergesprekken te leren voeren, komen mensen op een andere manier met elkaar in gesprek. Het voedt onderlinge nieuwsgierigheid naar wat je van elkaar kunt leren om het gezamenlijke doel te bereiken. Het leert om vanuit je eigen kennis en kunde te spreken en daarmee elkaar te inspireren. Zo kunnen organisaties een werkcultuur ontwikkelen waarin er naar elkaar geluisterd wordt, waarin mensen elkaar gaan uitdagen, gekoppeld aan een heldere doelstelling en missie van het team of de organisatie.

Meer weten over Métiergildes in organisaties? https://hetwil.nl/organisatie-aanbod/

Het Wil Konsult haalt talent boven water in professionals, teams en organisaties. Voor meer informatie: 035-7857302 of info@hetwil.nl

*Bron: Employee Engagement and Performance: Latest insights from the worlds largest study, 2020 Gallup

×