Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.hetwil.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Het Wil Konsult (Kamer van Koophandel 32061068), streeft ernaar op deze website altijd de juiste en actuele informatie aan te bieden. Het Wil Konsult publiceert op haar website teksten, afbeeldingen en andere documenten die door Het Wil Konsult en derden zijn aangeleverd. Deze gegevens dienen slechts als algemene informatie en niet als advies. Het Wil Konsult behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder u daarover van in kennis te stellen.

De informatie op www.hetwil.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door schriftelijke aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte of opdrachtbevestiging van Het Wil Konsult.

Beperkte aansprakelijkheid
De op www.hetwil.nl aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aansprakelijkheid op juistheid. Het Wil Konsult is nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de op www.hetwil.nl vermelde informatie.

Intellectueel eigendomsrechten
Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende de aangeboden informatie, schriftelijke publicaties en uitingen liggen bij Het Wil Konsult. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Het Wil Konsult.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Het Wil Konsult heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid daarvan. Het Wil Konsult aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Contact
Neem voor eventuele vragen vrijblijvend contact met ons op.