Het Wil Konsult is in 2011 opgericht door Frans Sandbergen, auteur van ‘Het Wil, een pleidooi voor ongekend talent.Met zijn jarenlange ervaring op het gebied van loopbaanbegeleiding, coaching, outplacement en talentontwikkeling in organisaties, ontdekte hij dat het plezier en de vitaliteit in mensen huist in datgene waar ze van nature goed in zijn. Vanuit die vitaliteit en originaliteit kunnen mensen van grote betekenis zijn, voor zichzelf, hun carrière, organisaties en de wereld. 

De Cartografische werkwijze die hij in de loop van de jaren ontwikkelde, richt zich dan ook op het in kaart brengen van ieders natuurlijk talent (wij noemen het ook wel métier) om meer zichtbaar te worden voor jezelf en je omgeving. De werkwijze onderscheidt zich door een positieve kijkwijze, geheel open luisterhouding en een focus op het creëren van nieuwe, originele taal. Het bekrachtigt de aanwezige eigen kennis, zeggingskracht en kunde in een ieder van ons. Het resultaat is dat mensen, teams en organisaties vitaal en met een grotere effectiviteit op de kaart komen te staan.

Naast individuele coaching en het begeleiden van talentontwikkeling in teams en organisaties, leidt Het Wil Konsult inmiddels steeds meer mensen op in de Cartografische werkwijze. Dit doen we in de vorm van organisatie-gilden en in een eigen leergemeenschap die opleidt tot gecertificeerd Cartografisch Consulent, Het Wil Gilde.

Nieuwsgierig geworden naar ons bureau? Mail ons je vraag en we nemen vrijblijvend contact met je op!

Neem contact op
teamleden die dezelfde kant opkijken behalve één, jouw unieke originele visie
teamleden die dezelfde kant opkijken behalve één, jouw unieke originele visie

Gedachtegoed

Het Wil Konsult staat voor het gedachtegoed dat iedereen uniek is en een originele visie en manier heeft om dingen voor elkaar te krijgen. Dit staat haaks op het idee dat onze kwaliteiten uitsluitend onder te brengen zijn in competenties en functieprofielen. De competenties die we aanleren scheppen kaders en hokjes, terwijl ons natuurlijk talent niet in hokjes past en zich juist onderscheidt in uniciteit en originaliteit. 

Ons unieke talent (métier) dragen we al vanaf onze geboorte met ons mee. Daarmee is het voor onszelf zo vanzelfsprekend, dat we het unieke ervan vaak niet zien en het deels onbewust blijft. Gaan we er belangstelling voor opbrengen en vinden we een passend talent-vocabulaire, dan ontstaat er een zeggingskracht die voorbijgaat aan afgekloven taal-eenheden of containerbegrippen. Onze persoonlijke betekenis in de wereld waarin we leven en werken kan zich nu vergroten. En wel door onze opmerkelijke bijdragen.

Vanuit onze eigen visie en métier, stelt Het Wil Konsult zich in dienst van ieders betekenis en grotere verhaal. Hiertoe beoefenen wij de kunst van het ‘tevoorschijn luisteren’ van het nog ongekend talent. We doen dit wandelend in de natuur, omdat dit ruimte creëert voor reflectie vanuit meerdere perspectieven. 

Deze essenties van ons gedachtegoed zijn uitgebreider verwoord en verbeeld in
Het Wil,
een pleidooi voor ongekend talent.

Het boek Het Wil met potlood
Boek Het Wil open geslagen


Ons gedachtegoed is geïnspireerd door:

  Jarenlange studie bij en met Eugene Gendlin (filosoof, taalwetenschapper en hoogleraar
aan de Universiteit van Chicago, grondlegger Philosophy of the Implicit, Thinking at the Edge)
  Studie bij René Maas (psychotherapeut, opleider en theoloog) op de praktijk van Focussen
(Eugene Gendlin) en gespreksbegeleiding (Carl Rogers)
  Leren en werken met Toine de Caluwé en Hans Leewens aan het métier- en resourcement-concept (Van Ede & Partners)
  Studie op theorie en de dagelijkse praktijk van non-dualiteit, platonisme en renaissance-filosofie
  Theory M, the theory of coming to where you are (Università di Marfrano di Pietro Ventosa)

Leergemeenschap
Het Wil Gilde

Het Wil Konsult werkt als een gilde. Anders gezegd: als leergemeenschap en netwerkorganisatie in één.
Alle gildeleden zijn opgeleid tot gecertificeerd Cartografisch Consulent. Het Wil Gilde is een hechte groep mensen met een sterke verbinding in het
Het Wil-gedachtegoed.

In onze leergemeenschap wisselen we op regelmatige basis kennis en ervaring uit over ons Cartografisch ambacht. Wat we leren van en met elkaar, passen we meteen weer toe in de praktijk. In die zin is er geen theorie die de boventoon voert en kennen we alle rollen die op een gilde van toepassing zijn: leerling, gezel, meester.

Naast de Cartografische werkzaamheden zijn alle aangesloten consulenten werkzaam als zelfstandig begeleider in een eigen praktijk, baan of ander verband. 

Cartografisch Consulent worden?

Cartografisch Consulenten

Deze talentcoaches zijn gecertificeerd Cartografisch Consulent en lid van Het Wil Gilde. Lees hier wat hen drijft om mensen en organisaties te helpen bij talentontwikkeling.

Cartografisch Consulent Renée Rosenboom
Cartografisch consulent Erica van Asten
Cartografisch consulent René van Kampen
Cartografisch consulent Frans Sandbergen
Cartografisch consulent Gulian van Maanen
Cartografisch consulent Aly Cnossen
Cartografisch consulent Maartje Hormes
Cartografisch consulent Marius Gosschalk
Cartografisch consulent Merel Vosseberg
Cartografisch consulent Sarah Goudsmit
Cartografisch Consulent Frans Sandbergen
Cartografisch consulent Frans Sandbergen