Een vitale teamdynamiek ontstaat als de juiste mensen op het juiste moment aan de juiste vraagstukken werken. De realiteit is vaak anders. De ene reorganisatie volgt de andere op, teams lopen vaak vast in de waan van de dag en in tal van protocollen. Haperende communicatie en onderlinge irritaties kunnen het onderling vertrouwen flink op de proef stellen en de kwaliteit van de samenwerking negatief beïnvloeden.

Wil een team goed (gaan) functioneren, dan kennen de teamleden een doel en weten ze welke kwaliteiten ze in huis hebben om dat doel gezamenlijk te bereiken. Omdat in onze begeleiding expliciet de vraag ‘wat kan ik van je leren?’ wordt gesteld, bieden we teamleden de gelegenheid om op positieve, opbouwende wijze uit te wisselen over hun persoonlijke- en professionele kracht en verborgen kwaliteiten. Daarmee komen deze vrij beschikbaar voor collega’s om er een beroep op te doen. Zo krijgen teamleden de kans om zich op basis van vertrouwen (opnieuw) te verbinden met elkaar en met de gemeenschappelijke opdracht. Er ontstaat een gezonde teamcultuur.

Vind hier ons begeleidingsaanbod voor een duurzame en vitale teamontwikkeling of neem contact op.

Ons begeleidingsaanbod

Leden van Het Wil Gilde team in het groen

Teamcyclus Ongekend Talent

Een uitgekiend teamontwikkelingsprogramma van een jaar dat ongekend talent ontdekt en aanspreekt in het (samen-)
werken. 

Lees meer

Een vitale teamdynamiek ontstaat als de juiste mensen op het juiste moment aan de juiste vraagstukken werken. De realiteit is vaak anders. De ene reorganisatie volgt de andere op, teams lopen vaak vast in de waan van de dag en in tal van protocollen. Haperende communicatie en onderlinge irritaties kunnen het onderling vertrouwen flink op de proef stellen en de kwaliteit van de samenwerking negatief beïnvloeden.

Wil een team goed (gaan) functioneren, dan kennen de teamleden een doel en weten ze welke kwaliteiten ze in huis hebben om dat doel gezamenlijk te bereiken. Omdat in onze begeleiding expliciet de vraag ‘wat kan ik van je leren?’ wordt gesteld, bieden we teamleden de gelegenheid om op positieve, opbouwende wijze uit te wisselen over hun persoonlijke- en professionele kracht en verborgen kwaliteiten. Daarmee komen deze vrij beschikbaar voor collega’s om er een beroep op te doen. Zo krijgen teamleden de kans om zich op basis van vertrouwen (opnieuw) te verbinden met elkaar en met de gemeenschappelijke opdracht. Er ontstaat een gezonde teamcultuur.

Vind hier ons begeleidingsaanbod voor een duurzame en vitale teamontwikkeling of neem contact op.

Ons begeleidingsaanbod

Leden van Het Wil Gilde team in het groen

Teamcyclus Ongekend Talent

Een uitgekiend teamontwikkelingsprogramma van een jaar dat ongekend talent ontdekt en aanspreekt in het (samen-)werken. 

Lees meer

Blogs

Cartografisch Consulent Frans Sandbergen
Cartografisch consulent Frans Sandbergen