Privacyverklaring

In deze privacyverklaring informeren wij u hoe Het Wil Konsult (KvK 32061068), Korte Singel 32, 1402 SK, Bussum persoonsgegevens verwerkt. Het Wil Konsult draagt er te allen tijde zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld en gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. 

Het Wil Konsult verwerkt en verzamelt uitsluitend de minimaal benodigde gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening. Het betreft:

 • voor- en achternaam
 • functie
 • bedrijfsnaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer(s)
 • e-mailadres(sen)
 • geboortedatum
 • geslacht
 • bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hetwil.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevensverwerking via onze website
Cookies en technische data-analyse
Op onze website wordt gebruik gemaakt van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren en bezoekersgedrag inzichtelijk krijgen via Google Analytics. Om deze reden wordt uitdrukkelijke toestemming aan u gevraagd. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevensverwerking via onlineformulieren
Op www.hetwil.nl kan gebruik gemaakt worden van een algemeen contactformulier. 
De gegevens die via dit formulier worden gedeeld, komen rechtstreeks binnen in onze beveiligde mailomgeving en worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor het formulier is ingevuld (zoals bijvoorbeeld verzoek tot contact of inschrijving voor een opleiding).

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om diensten aan u te kunnen leveren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze producten en/of diensten.
 • Om contact met u te kunnen opnemen via telefoon of e-mail.
 • Om administratieve en betalingsverplichtingen na te komen.
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief (indien aanwezig).
 • Omdat u hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting.

Met wie delen wij persoonsgegevens?
Het Wil Konsult verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld ten behoeve van commerciële doeleinden.

Het Wil Konsult verleent diensten aan personen die bij ons zijn opgeleid als Cartografisch Consulent. Met ieder van hen is een bewerkersovereenkomst gesloten om eenzelfde niveau van beveiliging van de gegevens te waarborgen.

Hoe lang bewaren wij gegevens?
Het Wil Konsult bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De termijn is in principe van onbepaalde duur.

U heeft te allen tijde het recht om, na een schriftelijk verzoek aan info@hetwil.nl uw persoonlijke gegevens op te vragen en in te zien.

U kunt ons verzoeken de gegevens aan te passen of te verwijderen en eventueel uw bezwaar kenbaar te maken tegen verwerking dan wel het overdragen van gegevens aan anderen. U kunt uw toestemming tot verwerking intrekken door een e-mail te sturen naar info@hetwil.nl. U ontvangt van ons z.s.m. een reactie op uw verzoek. Wij kunnen u om een legitimatie vragen alvorens wij gehoor geven aan een dergelijk verzoek. 

Zijn mijn gegevens goed beveiligd?
Wij nemen de bescherming van gegevens serieus. Gegevens worden uitsluitend opgeslagen in systemen die voldoen aan de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van privacy. Onze computers zijn met passende technische maatregelen beveiligd en de websites maken gebruik van een SSL-certificaat (te herkennen aan het slotje voor de url).

Het Wil Konsult heeft passende maatregelen genomen om klantgegevens te beveiligen. Mocht de indruk bestaan dat dit niet op adequate wijze gebeurt, neemt u dan contact op via info@hetwil.nl. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt u via de volgende link een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens of deze privacyverklaring, neemt u dan contact met ons op via info@hetwil.nl. Wij streven ernaar uw bericht zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Het Wil Konsult behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is opgesteld in januari 2021.