Het Wil Konsult is al 10 jaar gespecialiseerd in het boven water halen van talent bij professionals, in teams en organisaties. Vind hier wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen of neem contact op.

Ons aanbod voor organisaties

illustratie landkaart in vorm van twee gezichten tegenover elkaar

Cartografisch Gesprek

Geeft helder zicht op het ongekend talent van de medewerker en diens betekenisvolle bijdragen. Kortlopende begeleiding in de vorm van twee wandelgesprekken.

Lees meer
illustratie met mannetje met bord in handen met pijl die naar hemzelf wijst

Métier Gilde

Oprichting en begeleiding van een geïnspireerde leergemeenschap in de organisatie rond de kunst en de kunde van het spreken en luisteren volgens de Cartografische werkwijze.

Lees meer
Illustratie menselijke toren, één man stapt ernaast

Teamcyclus Ongekend Talent

Een uitgekiend teamontwikkelings-programma van een jaar dat ongekend talent ontdekt en aanspreekt in het (samen-)werken.

Lees meer
Illustratie innerlijk dansend mannetje

Leiderschapsbegeleiding

Begeleiding ter verdieping van de leiderschapsstijl aan de hand van de persoonlijke, unieke leiderschapskwaliteiten. Hoe deze toe te passen in de praktijk en van passend en origineel vocabulaire te voorzien.

Lees meer
Illustratie innerlijk dansend mannetje

Leiderschapsbegeleiding

Begeleiding ter verdieping van de leiderschapsstijl aan de hand van de persoonlijke, unieke leiderschapskwaliteiten. Hoe deze toe te passen in de praktijk en van passend en origineel vocabulaire te voorzien.

Lees meer
Illustratie innerlijk dansend mannetje

Leiderschaps-begeleiding

Begeleiding ter verdieping van de leiderschapsstijl aan de hand van de persoonlijke, unieke leiderschapskwaliteiten en hoe deze toe te passen in de praktijk. 

Lees meer

Cartografisch Gesprek

Het Cartografisch Gesprek helpt de medewerker zich bewust te worden van de werking van diens vaak ongekende talent. Wij spreken in dit verband van métier. Het is een kortlopend begeleidingstraject om het unieke vermogen boven water te krijgen en aan taal te helpen. Inmiddels hebben we middels dit traject ruim 700 professionals op de kaart weten te zetten.

Cartografische Gesprekken vinden plaats in de vorm van wandelgesprekken. Deze werkwijze brengt de medewerker uit de gebruikelijke werksetting en schept ruimte voor reflectie vanuit andere perspectieven. De gesprekken laten zich omschrijven als een verademende en gezonde onderbreking van het dagelijks blikveld en bewerkstelligt een krachtige impuls met een opvallend lange doorwerking. De focus is niet probleem-georiënteerd, maar richt zich juist op waar het plezier en de vitaliteit ontstaan. Daar huist het talent. 

De opbouw

 • 2 (wandel)gesprekken
 • uitgebreide schriftelijke reflectie
  door cliënt & consulent

Doorlooptijd

 • een maand 

De kosten

 • € 915,- excl. btw

Het resultaat

 • in korte tijd meer inzicht & bewustzijn van het verborgen talent 
 • rijker talent-vocabulaire
 • geeft richting aan te maken keuzes, prioritering & samenwerking
 • geeft een krachtige impuls aan professionele ontwikkeling, meer zicht op de waarde van eigen inzet
 • bespaart loopbaanbegeleidingskosten; voor 80% van de gecartografeerden is verdere coaching overbodig

De opbouw

 • 2 (wandel)-gesprekken
 • uitgebreide schriftelijke reflectie
  door cliënt & consulent

Doorlooptijd

 • een maand 

De kosten

 • € 915,- excl. btw

Het resultaat

 • in korte tijd meer inzicht & bewustzijn van het verborgen talent 
 • rijker talent-vocabulaire
 • geeft richting aan te maken keuzes, prioritering & samenwerking
 • geeft een krachtige impuls aan professionele ontwikkeling, meer zicht op de waarde van eigen inzet
 • bespaart loopbaanbegeleidingskosten;
  voor 80% van de gecartografeerden is verdere coaching overbodig
Contact over Cartografisch Gesprek

Métier Gilde

Een organisatiecultuur waarin de mens en diens unieke talent centraal staan vraagt om onderhoud. Veel organisaties kiezen ervoor om externe partijen talentontwikkelingsprogramma’s te laten verzorgen. De meest duurzame oplossing bereik je echter door medewerkers zelf te leren op een andere wijze in gesprek te komen met elkaar. Zeker als zij een nieuwe, verdiepende manier van luisteren ontwikkelen die de competenties overstijgt en zich richt op het ontsluiten van ieders onbenut potentieel en gevoel van zin. 

Het Wil Konsult zet kleine, actieve leergemeenschappen op in organisaties in de vorm van gilden. Medewerkers die hierin geïnteresseerd zijn leiden wij op tot goede, open luisteraars met groot respect voor het unieke verborgen talent. Zij leren zogeheten Métier Gesprekken te voeren in de organisatie, opdat er meer van het talentenkapitaal voor de organisatie beschikbaar komt. Het Wil Konsult verzorgt scholing en begeleiding van de gildeleden, als groep en individueel. Omwille van duurzame doorwerking van deze benadering is meerjarige samenwerking raadzaam. Wij licenseren op organisatieniveau en certificeren de individuele gildeleden.

De opbouw

 • scholingsmodule, instroom per
  2-4 medewerkers
 • jaarprogramma van gildepraktijk-bijeenkomsten
 • jaargesprek per gildelid

Doorlooptijd

 • meerjarig 

De kosten

 • programma op maat; kosten op aanvraag

Het resultaat

 • een gilde van gemotiveerde & geïnspireerde beoefenaars van Métier Gesprekken gericht op het boven water halen van ongekend talent in de organisatie
 • ieder gildelid voert zo’n 10 Métier Gesprekken per jaar met collega’s in de organisatie
 • een gestaag groeiend bewustzijn van eigen & elkaars vermogen
 • een groeiend beschikbaar komen van tot voor kort sluimerend talentenkapitaal voor de organisatie

De opbouw

 • scholingsmodule, instroom per 2-4 medewerkers
 • jaarprogramma van gildepraktijk-bijeenkomsten
 • jaargesprek per gildelid

Doorlooptijd

 • meerjarig 

De kosten

 • programma op maat; kosten op aanvraag

Het resultaat

 • een gilde van gemotiveerde & geïnspireerde beoefenaars van Métier Gesprekken gericht op het boven water halen van ongekend talent in de organisatie
 • ieder gildelid voert zo’n 10 Métier Gesprekken per jaar met collega’s in de organisatie
 • een gestaag groeiend bewustzijn van eigen & elkaars vermogen
 • een groeiend beschikbaar komen van tot voor kort sluimerend talentenkapitaal voor de organisatie
Contact over het Métier Gilde

Teamcyclus Ongekend Talent

Een vitale teamdynamiek ontstaat als de juiste mensen op het juiste moment aan de juiste vraagstukken werken. De realiteit is vaak anders. De ene reorganisatie volgt de andere op, teams lopen vaak vast in de waan van de dag en in tal van protocollen. Haperende communicatie en onderlinge irritaties kunnen onderliggend wantrouwen voeden. Dit alles beïnvloedt de onderlinge samenwerking negatief.

Het Wil Konsult biedt zowel nieuwe als gevorderde teams een afgestemd teamontwikkelingsprogramma van een jaar, waarin met een minimaal beroep op de beschikbare tijd wordt gewerkt aan groter talentrendement. Individuele teamleden worden zich bewust van de mogelijkheden van hun deels ongekende kwaliteiten. Daarnaast leren zij in gezamenlijke teamsessies elkaars talent te (her-)kennen en belangrijker: aan te spreken omwille van de grotere opgaven waar het team voor staat. Op deze manier ontstaat er een nieuwe teamdynamiek; er wordt aanzienlijk effectiever samengewerkt ten gunste van de realisatie van team- en organisatiedoelstellingen.

De opbouw

 • 1 Cartografisch Gesprek per teamlid
 • 4 teamsessies verspreid over een jaar

Doorlooptijd

 • een jaar 

De kosten

 • programma op maat; kosten op aanvraag

Het resultaat

 • meer individueel zelf-inzicht in unieke kwaliteiten & talenten
 • inzicht in talenten van andere team- of groepsleden 
 • waardering & benutting van ieders talent
 • nieuwe teamdynamiek, effectievere samenwerking & hogere productiviteit
 • meer werkgeluk
 • realisatie van team- of organisatiedoelstellingen
Contact over de Teamcyclus

Leiderschapsbegeleiding

Om als leider (of leidinggevende) een betrouwbaar baken te zijn in een complexe en snel veranderende omgeving is het niet alleen nodig een grote visie te hebben, maar deze ook inspirerend over het voetlicht te brengen. Meer nog: deze visie te leven.

Het Wil Konsult biedt leiders en leidinggevenden de mogelijkheid om op gezette tijden te reflecteren op persoonlijke kwaliteiten, gevoel van zin, waarden, zeggingskracht en statuur. Dit alles omwille van het ontwikkelen van een authentieke leiderschapsstijl en het behoud van een gezonde vitaliteit. Groei in inzicht en persoonlijke effectiviteit gaan gelijk op door een regelmatig gesprek met een eigen Cartografisch Consulent.

Neem ook contact met ons op bij interesse in de mogelijkheden om onze leiderschapsbenadering toe te passen in leiderschaps- en management developmentprogramma’s.

De opbouw

 • Cartografisch Gesprek om métier & vraagstelling helder te krijgen
 • per vervolgsessie inzicht-onderzoek aan de hand van ervaringsmateriaal
 • concrete doelstellingen & zelfgestelde opdrachten voor de tijd tussen de gesprekken

Doorlooptijd

 • jaarprogramma van sessies op 1-, 2-
  of 3-maandelijkse basis

De kosten

 • programma op maat; kosten op aanvraag

Het resultaat

 • meer inzicht in eigen kwaliteiten, (verborgen) talenten & waarden
 • ruimer talenten-vocabulaire
 • grotere visie vanuit eigen zeggingskracht
 • inspirerende voorbeeldwerking voor groeps- & teamleden

De opbouw

 • Cartografisch Gesprek om métier & vraagstelling helder te krijgen
 • per vervolgsessie inzicht-onderzoek aan de hand van ervaringsmateriaal
 • concrete doelstellingen & zelfgestelde opdrachten voor de tijd tussen de gesprekken

Doorlooptijd

 • jaarprogramma van sessies op 1-, 2- of 3-maandelijkse basis

De kosten

 • programma op maat; kosten op aanvraag

Het resultaat

 • meer inzicht in eigen kwaliteiten, (verborgen) talenten & waarden
 • ruimer talenten-vocabulaire
 • grotere visie vanuit eigen zeggingskracht
 • inspirerende voorbeeldwerking voor groeps- & teamleden
Contact over Leiderschapsbegeleiding
Cartografisch Consulent Frans Sandbergen
Cartografisch consulent Frans Sandbergen