Zonder het te merken ontwikkel je je aan tal van gebeurtenissen en ervaringen in je leven en werk. De manier waarop jij omgaat met deze gebeurtenissen, zegt veel over jouw verborgen kracht en drijfveren. We noemen het met opzet verborgen, omdat het voor onszelf zo gewoon is dat we het doorgaans niet zien.

Tot het moment dat je de behoefte voelt om een pas op de plaats te maken. Dit kan een behoefte zijn van binnenuit, omdat je bijvoorbeeld al langer met zingevingsvragen rondloopt of (sluimerende) vragen hebt ten aanzien van je loopbaan. Misschien heb je het gevoel je talent of vermogen niet voldoende in te zetten en voel je je niet genoeg uitgedaagd. Soms zet een situatie in je leven of werk je hiertoe aan. Denk hierbij aan bijvoorbeeld overmatige stress, een sluimerend burnout-gevoel, reorganisatie of reïntegratie.

Het Wil Konsult ziet dit als een uitgelezen kans om je verborgen kracht of talent helder te gaan krijgen, taal te gaan geven en zo bewuster inzetbaar te maken op een grotere schaal dan tot nu toe. Want door je potentieel beter te benutten, ontwikkel je meer persoonlijke effectiviteit en werking. Onze werkwijze leert je helder te krijgen waar het jou om te doen is, voor welke waarden jij staat en waarin jij van betekenis bent. Je vergroot je (werk)geluk, persoonlijk leiderschap en weet makkelijker keuzes te maken. Niet alleen voor jezelf is dat zinvol, maar ook betekenisvol voor je omgeving.

Vind hier ons begeleidingsaanbod dat je kan helpen op jouw persoonlijke ontwikkelingsweg of neem contact op.

Ons begeleidingsaanbod

Duinfoto wandelgebied Cartografisch Gesprek
Cartografisch consulent Renée Rosenboom lachend

Cartografisch Gesprek

Zicht op jouw ongekende talent in twee wandelgesprekken. Kortlopende, inzichtgevende begeleiding waar veel mensen langdurig mee verder kunnen. Vind tevens een aantal voorbeelden van specifieke toepassingen van het Cartografisch Gesprek.

Lees meer

Het Wil Begeleiding op maat

Met het Cartografisch Gesprek als basis, bieden we vervolgbegeleiding ter verdieping en toepassing van de opgedane inzichten uit het Cartografisch Gesprek in de dagelijkse praktijk. Afhankelijk van de vraag zal de vorm en duur worden bepaald. Voorbeelden uit onze praktijk zijn vier seizoenen-begeleiding, begeleiding van/in sabbaticals of begeleiding van werk naar werk.

Lees meer

Zonder het te merken ontwikkel je je aan tal van gebeurtenissen en ervaringen in je leven en werk. De manier waarop jij omgaat met deze gebeurtenissen, zegt veel over jouw verborgen kracht en drijfveren. We noemen het met opzet verborgen, omdat het voor onszelf zo gewoon is dat we het doorgaans niet zien.

Tot het moment dat je de behoefte voelt om een pas op de plaats te maken. Dit kan een behoefte zijn van binnenuit, omdat je bijvoorbeeld al langer met zingevingsvragen rondloopt of (sluimerende) vragen hebt ten aanzien van je loopbaan. Misschien heb je het gevoel je talent of vermogen niet voldoende in te zetten en voel je je niet genoeg uitgedaagd. Soms zet een situatie in je leven of werk je hiertoe aan. Denk hierbij aan bijvoorbeeld overmatige stress, een sluimerend burnout-gevoel, reorganisatie of reïntegratie.

Het Wil Konsult ziet dit als een uitgelezen kans om je verborgen kracht of talent helder te gaan krijgen, taal te gaan geven en zo bewuster inzetbaar te maken op een grotere schaal dan tot nu toe. Want door je potentieel beter te benutten, ontwikkel je meer persoonlijke effectiviteit en werking. Onze werkwijze leert je helder te krijgen waar het jou om te doen is, voor welke waarden jij staat en waarin jij van betekenis bent. Je vergroot je (werk)geluk, persoonlijk leiderschap en weet makkelijker keuzes te maken. Niet alleen voor jezelf is dat zinvol, maar ook betekenisvol voor je omgeving.

Vind hier ons begeleidingsaanbod dat je kan helpen op jouw persoonlijke ontwikkelingsweg of neem contact op.

Ons begeleidingsaanbod

Duinfoto wandelgebied Cartografisch Gesprek

Cartografisch Gesprek

Zicht op jouw ongekende talent in twee wandelgesprekken. Kortlopende, inzichtgevende begeleiding waar veel mensen langdurig mee verder kunnen. Vind tevens een aantal voorbeelden van specifieke toepassingen van het Cartografisch Gesprek.

Lees meer
Cartografisch consulent Renée Rosenboom lachend

Het Wil Begeleiding op maat

Met het Cartografisch Gesprek als basis, bieden we vervolgbegeleiding ter verdieping en toepassing van de opgedane inzichten uit het Cartografisch Gesprek in de dagelijkse praktijk. Afhankelijk van de vraag zal de vorm en duur worden bepaald. Voorbeelden uit onze praktijk zijn vier seizoenen-begeleiding, begeleiding van/in sabbaticals of begeleiding van werk naar werk.

Lees meer

Blogs

Cartografisch Consulent Frans Sandbergen
Cartografisch consulent Frans Sandbergen