Heb je vragen over je volgende loopbaanstap of voel je dat je jouw vermogen niet genoeg benut? Mis je helderheid in wat jij nu eigenlijk te brengen hebt?

Of ben je als leidinggevende op zoek naar meer statuur, zeggingskracht en een authentieke leiderschapsstijl? Wil je de kracht en eigenheid van je teamleden stimuleren?

Het Wil Konsult is al 10 jaar gespecialiseerd in het boven water halen van talent bij professionals, in teams en organisaties. Vind hier wat we voor jou kunnen betekenen of neem contact op.

Ons aanbod voor professionals

illustratie landkaart in vorm van twee gezichten tegenover elkaar

Cartografisch Gesprek

Kortlopende begeleiding in de vorm van twee wandelgesprekken. Geeft helder zicht op jouw ongekend talent en je betekenisvolle bijdragen. Vind tevens een aantal voorbeelden van specifieke toepassingen van het Cartografisch Gesprek.

Lees meer
Illustratie twee gespiegelde mannetjes in gesprek

Het Wil Begeleiding

Doorlopende begeleiding op maat in de vorm van wandelgesprekken ter verdieping en toepassing van inzichten in de dagelijkse praktijk. Lengte en frequentie naar wens. Voorbeelden uit onze praktijk zijn vier seizoenen-begeleiding, sabbaticalbegeleiding of begeleiding van werk naar werk.

Lees meer
Illustratie vrouw met spreekwolkjes met eigen vocabulair

Leiderschapsbegeleiding

Begeleiding ter verdieping van de leiderschapsstijl aan de hand van de persoonlijke, unieke leiderschapskwaliteiten. Hoe deze toe te passen in de praktijk en van passend en origineel vocabulaire te voorzien.

Lees meer

Cartografisch Gesprek

Al meer dan 700 professionals gingen jou voor in het Cartografisch Gesprek. Het helpt je je bewust te worden van de werking van je vaak ongekende talent. Met talent bedoelen we jouw natuurlijke, aangeboren vermogen dat veel meer is dan je competenties alleen. Het wordt door ons ook wel jouw eigenlijke métier genoemd. 

Het gesprek is een kortlopende begeleiding gericht op jouw métier en deze aan taal te helpen zodat je meer zeggingskracht krijgt en jouw werking een grotere reikwijdte krijgt. Onze focus is niet probleem-georiënteerd, maar juist gericht op daar waar je plezier en vitaliteit ontstaan, omdat jouw talent daar huist. Cartografische Gesprekken vinden plaats in de vorm van wandelgesprekken. Het haalt je uit de gebruikelijke werksetting waardoor er ruimte ontstaat voor reflectie en andere perspectieven. Het biedt een verademende en gezonde onderbreking van je dagelijks blikveld en bewerkstelligt een krachtige impuls met een opvallend lange doorwerking. 

De opbouw

 • 2 (wandel)gesprekken
 • uitgebreide schriftelijke reflectie
  door cliënt & consulent

Doorlooptijd

 • een maand 

De kosten

 • € 915,- excl. btw
  (neem contact met ons op voor particuliere tarieven)

Het resultaat

 • in korte tijd meer inzicht & bewustzijn van je verborgen talent 
 • rijker talent-vocabulaire
 • geeft richting aan te maken keuzes, prioritering & samenwerking
 • geeft een krachtige impuls aan professionele ontwikkeling, meer zicht op de waarde van eigen inzet
 • bespaart loopbaanbegeleidingskosten; voor 80% van de gecartografeerden is verdere coaching overbodig

Het Cartografisch Gesprek kent tevens een aantal specifieke toepassingen

illustratie van vrouwtje met spreekwolk, op zoek naar eigen taal

Cartografisch Verdiepings Gesprek
Een actualisering en verdieping van een eerdere cartografische ervaring na een periode van minimaal een half jaar. Wandelgesprek met reflectie. Looptijd: ca. 2 weken. € 605,- excl. BTW (neem contact met ons op voor particuliere tarieven).

illustratie van dansend mannetje met schep en spuitende bron

Cartografisch Toekomst Gesprek
Een cartografische begeleiding van 3 wandelgesprekken speciaal gericht op een bij jou passend toekomstperspectief. Met reflectie en opdracht. Looptijd: ca. 6 weken. € 1.405,- excl. BTW (neem contact met ons op voor particuliere tarieven).

illustratie met mannetje met bord in handen met pijl die naar hemzelf wijst

Cartografisch Werk Vizier
Een cartografische begeleiding van 4 wandelgesprekken speciaal gericht op een bij jou passend toekomstperspectief, inclusief uitvoeringsstrategie in het werk. Met reflectie en opdrachten. Looptijd: ca. 8 weken. € 1.855.- excl. BTW (neem contact met ons op voor particuliere tarieven).

Geïnteresseerd in onze begeleidingsvormen? Wij informeren je graag over het type gesprek dat voor jou het meest van toepassing is. 

Contact over het Cartografisch Gesprek

De opbouw

 • 2 (wandel)-gesprekken
 • uitgebreide schriftelijke reflectie door cliënt & consulent

Doorlooptijd

 • een maand 

De kosten

 • € 915,- excl. btw
  (neem contact met ons op voor particuliere tarieven)

Het resultaat

 • in korte tijd meer inzicht & bewustzijn van je verborgen talent 
 • rijker talent-vocabulaire
 • geeft richting aan te maken keuzes, prioritering & samenwerking
 • geeft een krachtige impuls aan professionele ontwikkeling, meer zicht op de waarde van eigen inzet
 • bespaart loopbaan-begeleidingskosten; voor 80% van de gecartografeerden is verdere coaching overbodig

Het Cartografisch Gesprek kent tevens een aantal specifieke toepassingen

Cartografisch Verdiepings Gesprek
Een actualisering en verdieping van een eerdere cartografische ervaring na een periode van minimaal een half jaar. Wandelgesprek met reflectie. Looptijd: ca. 2 weken. € 605,- excl. BTW (neem contact met ons op voor particuliere tarieven).

Cartografisch Toekomst Gesprek
Een cartografische begeleiding van 3 wandelgesprekken speciaal gericht op een bij jou passend toekomstperspectief. Met reflectie en opdracht. Looptijd: ca. 6 weken. € 1.405,- excl. BTW (neem contact met ons op voor particuliere tarieven).

Cartografisch Werk Vizier
Een cartografische begeleiding van 4 wandelgesprekken speciaal gericht op een bij jou passend toekomstperspectief, inclusief uitvoeringsstrategie in het werk. Met reflectie en opdrachten. Looptijd: ca. 8 weken. € 1.855.- excl. BTW (neem contact met ons op voor particuliere tarieven).

Geïnteresseerd in onze begeleidingsvormen? Wij informeren je graag over het type gesprek dat voor jou het meest van toepassing is. 

Contact over Cartografisch Gesprek

Het Wil Begeleiding op maat

Wie na een Cartografisch Gesprek de opgedane inzichten wakker wil houden om deze toe te passen in de dagelijkse praktijk bieden wij de mogelijkheid van Het Wil Begeleiding aan.

Handen en voeten geven aan een essentieel inzicht in de dagelijkse werkpraktijk vraagt immers niet alleen scherp kijken, maar ook het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Het Wil Begeleiding is begeleiding op maat. Afhankelijk van de vraagstelling wordt de vorm, het aantal gesprekken en de prijs bepaald. Ook wordt er zorgvuldig gekeken naar de gewenste gesprekspartner.

Voorbeelden van Het Wil Begeleiding

Vier Seizoenen
Steeds vaker kiezen onze cliënten voor een begeleidingsvorm die met hen meereist door het jaar.
De vorm: een gesprek per 3 maanden, waarbij de thema’s uit het seizoen het vertrekpunt vormen.

Sabbatical 
Voor wie toe is aan een fundamentele herbezinning op de eigen koers. Waar wil je van betekenis zijn? In een jaarprogramma volgen we de klassieke pijlers van sabbatical: loskomen – leegte – nieuwe bestemming.

Van werk naar werk
Als het aan de orde is om van werk te veranderen (bij bijv. outplacement), wordt er van je gevraagd opnieuw koers te zetten, je persoonlijke arbeidsmarkt te bepalen en je nieuwe doel te bereiken: een volgende baan of werkkring. Het Wil Konsult biedt begeleiding op maat bij alle relevante aspecten van dit proces.

Contact over Het Wil Begeleiding op maat

Voorbeelden van Het Wil Begeleiding

Vier Seizoenen
Steeds vaker kiezen onze cliënten voor een begeleidingsvorm die met hen meereist door het jaar. De vorm: een gesprek per 3 maanden, waarbij de thema’s uit het seizoen het vertrekpunt vormen.

Sabbatical 
Voor wie toe is aan een fundamentele herbezinning op de eigen koers. Waar wil je van betekenis zijn? In een jaarprogramma volgen we de klassieke pijlers van sabbatical: loskomen – leegte – nieuwe bestemming.

Van werk naar werk
Als het aan de orde is om van werk te veranderen (bij bijv. outplacement), wordt er van je gevraagd opnieuw koers te zetten, je persoonlijke arbeidsmarkt te bepalen en je nieuwe doel te bereiken: een volgende baan of werkkring. Het Wil Konsult biedt begeleiding op maat bij alle relevante aspecten van dit proces.

Contact over Het Wil Begeleiding

Leiderschapsbegeleiding

Om als leider (of leidinggevende) een betrouwbaar baken te zijn in een complexe en snel veranderende omgeving is het niet alleen nodig een grote visie te hebben, maar deze ook inspirerend over het voetlicht te brengen. Meer nog: deze visie te leven.

Het Wil Konsult biedt leiders en leidinggevenden de mogelijkheid om op gezette tijden te reflecteren op persoonlijke kwaliteiten, gevoel van zin, waarden, zeggingskracht en statuur. Dit alles omwille van het ontwikkelen van een authentieke leiderschapsstijl en het behoud van een gezonde vitaliteit. Groei in inzicht en persoonlijke effectiviteit gaan gelijk op door een regelmatig gesprek met een eigen Cartografisch Consulent.

Neem ook contact met ons op bij interesse in de mogelijkheden om onze leiderschapsbenadering toe te passen in leiderschaps- en management developmentprogramma’s.

De opbouw

 • Cartografisch Gesprek om métier & vraagstelling helder te krijgen
 • per vervolgsessie inzicht-onderzoek aan de hand van ervaringsmateriaal
 • concrete doelstellingen & zelfgestelde opdrachten voor de tijd tussen de gesprekken

Doorlooptijd

 • jaarprogramma van sessies op 1-, 2-
  of 3-maandelijkse basis

De kosten

 • programma op maat; kosten op aanvraag

Het resultaat

 • meer inzicht in eigen kwaliteiten, (verborgen) talenten & waarden
 • ruimer talenten-vocabulaire
 • grotere visie vanuit eigen zeggingskracht
 • inspirerende voorbeeldwerking
  voor groeps- & teamleden
Contact over Leiderschapsbegeleiding

De opbouw

 • Cartografisch Gesprek om métier & vraagstelling helder te krijgen
 • per vervolgsessie inzicht-onderzoek aan de hand van ervaringsmateriaal
 • concrete doelstellingen & zelfgestelde opdrachten voor de tijd tussen de gesprekken

Doorlooptijd

 • jaarprogramma van sessies op 1-, 2- of 3-maandelijkse basis

De kosten

 • programma op maat; kosten op aanvraag

Het resultaat

 • meer inzicht in eigen kwaliteiten, (verborgen) talenten & waarden
 • ruimer talenten-vocabulaire
 • grotere visie vanuit eigen zeggingskracht
 • inspirerende voorbeeldwerking voor groeps- & teamleden
Contact over Leiderschapsbegeleiding
Cartografisch Consulent Frans Sandbergen
Cartografisch consulent Frans Sandbergen