Arjen Cartografisch Gesprek

Arjen over het Cartografisch Gesprek

Marketeer bij een uitgeverij
Arjen Cartografisch Gesprek

Arjen over het Cartografisch Gesprek

Marketeer bij een uitgeverij

Ik was op zoek naar meer zelfvertrouwen en helderheid om de juiste stappen te kunnen zetten in relatie tot mijn loopbaan. De belofte dat slechts twee gesprekken een dusdanig snelle werking zouden hebben dat het een toekomstperspectief zou opleveren, sprak me aan.

De gekozen vorm van wandelcoaching in de buitenlucht en natuur, bleek erg inspirerend. Het trok me letterlijk naar buiten in tegenstelling tot de gebruikelijke coachingssetting die vaak iets stijfs, inactiefs en georganiseerds heeft. Dit was daarentegen laagdrempelig, ontspannen en toch heel persoonlijk. Ik heb echte aanwezigheid ervaren in de gesprekken waarbij er goed geluisterd werd. De sfeer was warm en bood vertrouwen waardoor er een natuurlijke ruimte ontstond die bruikbaar ‘materiaal’ opleverde uit mijn eigen innerlijke kenniscentrum. Geen adviezen van buitenaf of lijstjes met competenties, maar interesse voor mijn unieke talenten (ook wel door hen métier genoemd) op een bemoedigende en bevestigende manier. 

Door zo met elkaar te spreken, voelde ik dat mijn zelfvertrouwen groeide. Het heeft me geïnspireerd om een opleiding te starten en daarnaast in mijn huidige werkomgeving een nieuw functieprofiel te creëren dat aansluit bij mijn persoonlijke kwaliteiten, wensen en dat me meer werkgeluk geeft. En de doorwerking is niet alleen binnen de organisatie merkbaar, ook in mijn contact met klanten merk ik dat ik mijn ideeën en inspiratie makkelijker deel. 

Meer waarderingen