Strandfoto wandelgebied Cartografisch Gesprek

Désirée over het Cartografisch Gesprek

Cyber Risk Consultant
Strandfoto wandelgebied Cartografisch Gesprek

Désirée over het Cartografisch Gesprek

Cyber Risk Consultant

Omdat ik op zoek was naar mijn verborgen kracht en de belofte in het aanbod van Het Wil Konsult dat er iets verborgen was dat boven water kon komen vond ik heel hoopgevend. Het Cartografisch Gesprek heb ik als verrassend makkelijk, uitbundig respectvol en heel wezenlijk ervaren. Wat me vooral trof was de zin: “We nodigen je uit om met belangstelling naar jezelf te kijken”. Dat had ik misschien nog nooit eerder gedaan. Ik reflecteer veel op mijn eigen handelen en houding, maar vooral kritisch en ik had nooit gekeken naar dat wat er is. Hier ervaarde ik de volledige vrijheid om iedere gedachte met nieuwsgierigheid toe te laten, omdat ieder woord dat ik zei ongewoon welkom werd geheten door de begeleider. Het was alsof ik ergens binnenkwam waar alle tafels en stoelen aan de kant gingen om plaats te maken voor belangstelling. Mijn uitspraken werden onbevangen tegemoet getreden en ik voelde me heel respectvol benaderd. Omdat wat ik zei zo welkom voelde, kon ik zelf ook mijn schroom en terughoudendheid overboord gooien.

Door met belangstelling naar mezelf en mijn talent te kijken, ben ik meer met een eigen stem gaan spreken. Gelukkig krijg ik hiervoor ook de ruimte in het bedrijf waar ik werk. Daarbij ben ik wekelijkse innovatiegesprekken gaan organiseren waarin ik samen met collega’s spreek over wat ons inspireert of geïnspireerd heeft. Voor de nieuwsbrief van ons bedrijf ben ik een item begonnen waarin ik onze werkzaamheden beschrijf in superheldenverhalen. En ik heb mijn CV herschreven, waarin ik geprobeerd heb alle uitgekauwde woorden overboord te gooien en een profielschets van mezelf te geven die niet geschreven is in hapklare taaleenheden. Ik wil namelijk geen concessies meer doen aan een beschrijving van mezelf op een toonhoogte waarbij ik maar moet gissen hoe en of het weerklank vindt bij een ingebeelde lezer. Het geeft me veel meer energie om in mijn eigen, originele taal te zeggen wat ik vind en wat ik bedoel. Wat een ander daarvan vindt, vind ik niet langer belangrijk, daaraan wil ik me niet langer conformeren.

Het opheffende aan het Cartografische gesprek is dat het zich afspeelt op een heel wezenlijk niveau. Het gaat niet uit van wat mensen zouden kunnen bereiken, maar het kijkt met belangstelling naar dat wat jij als uniek mens laat zien. Je bent geen cursist in andermans vaardigheid, je bent onderwijzer in je eigen leerkunst aan de consulenten van Het Wil. In eerdere coachingservaringen of vaardigheidstrainingen ging het over het leren van één vaardigheid die vaak theoretisch wordt aangeboden. Dergelijke theorieën zitten meestal slecht in elkaar, ze zijn te specifiek óf juist niet wetenschappelijk gefundeerd. Tijdens zo’n training wordt er bovendien eerst een hoop uitgelegd voordat je kan starten om het je eigen te maken. Een ander belangrijk verschil is dat in trainingen meestal iets moet worden aangeleerd of afgeleerd. Bij Het Wil Konsult is dat niet aan de orde. Daar verwelkom je wat er al is. Daar hoeft niets bij of niets af, het hoeft alleen maar tevoorschijn te komen.

Sinds ik ben uitgenodigd om op deze manier naar mezelf te kijken doe ik mezelf geen geweld meer aan door bijvoorbeeld te blijven hangen in ontevredenheid. Toch is het niet alléén maar makkelijk om talent te hebben. Het brengt ook een wilsbestemming met zich mee waardoor je onderhuids steeds een aandrang voelt om je talent op de juiste plek te brengen. Mijn denkonhandigheid was dat ik dacht dat mijn talent pas kon gaan werken als het op ‘de juiste plek’ was. Alsof ik naar verre en vreemde oorden moest gaan, terwijl ik mijn talent bij de start had laten liggen. Maar het talent ís het startpunt. Daarom raad ik iedereen die worstelt met dit soort vragen het Cartografisch Gesprek aan. Het is het beste beginpunt dat ik weet! 

Het Wil Konsult zou mooi werk kunnen verzetten bij bedrijven die diversiteit op de werkvloer promoten, want voor Het Wil Konsult is iedereen uniek en zijn werknemers niet in een paar ‘soorten’ onder te verdelen. Maar deze aanpak kan ook van grote betekenis zijn bij de preventie van burnouts omdat het talent of métier een onuitputtelijke bron van vreugde en vitaliteit is. Als je deze bewust leert in te zetten, dan blijft datgene wat bij je past ook steeds op de voorgrond/op het netvlies. Tot slot kan ik me voorstellen dat het bedrijven heel onderscheidend maakt als ze hun werknemers helpen om bij het eigen talent te beginnen, juist omdat veel young professionals op zoek zijn naar toevoegende waarde. Het is een prachtige manier om mensen aan je te binden. Het Wil Konsult kan van werknemers superhelden maken op de werkvloer.

Meer waarderingen