Irene Het Wil Teambegeleiding

Irene over Teambegeleiding

Directeur Q’nZo (voorheen RIVM)
Irene Het Wil Teambegeleiding

Irene over Teambegeleiding

Directeur Q’nZo (voorheen RIVM)

Toen ik een leidinggevende functie kreeg bij mijn vorige werkgever het RIVM, zocht ik een coach om me te begeleiden in het zoeken naar een bij mij passende leiderschapsstijl. Het Wil Konsult bleek me hierin geen standaard coachingstraject te bieden en Frans Sandbergen bleek geen doorsnee coach. Hij was een echte sparringpartner die aandacht had voor mijn specifieke vraag. We hebben in de loop der jaren een mooie werkrelatie opgebouwd waarin er veel persoonlijke gesprekken hebben plaatsgevonden en er tussentijds veel overlegmomenten waren.

Later heb ik hem gevraagd om in het kader van teamontwikkeling gezamenlijk een meerjarig traject op te zetten voor mijn teamleden. Ook dit was geen standaard pakket. Het was een traject afgestemd op het team en dat paste bij mijn leiderschapsstijl en leiderschapskwaliteiten. 

Zelfs de mensen die aanvankelijk sceptisch waren, wist hij mee te krijgen. We zijn met elkaar begonnen ieders métier (persoonlijke talenten) in kaart te brengen. Deze métier-aanpak vond ik nog het allermooiste en daar heb ik nog dagelijks profijt van. Mijn métier-bewustzijn geeft me een steuntje in de rug bij moeilijke gesprekken en mijn kwaliteiten zijn meer zichtbaar gezien de waardering van mijn klanten. 

Het leverde ook een mooie teamspirit op. De teamleden werden veel hechter en het hielp ze meer te bereiken. Door de lange samenwerking en de geboden continuïteit, beklijfde het en konden we echt structureel iets veranderen in de bestaande teamcultuur. Het team was een voorbeeld in wat je kunt bereiken als je samenwerkt en hoe fijn het is als je oog hebt voor de talenten van je collega’s. Daarom zou ik het elk team aanbevelen in elke fase. Het vraagt er wel om het intens op te volgen, ook na een jaar en om bepaalde aspecten, zoals het métiergericht werken, een vast onderdeel te maken van de dagelijkse bezigheden. 

Om diverse redenen is het team inmiddels uit elkaar gevallen, maar als ik de teamleden weer spreek, geven ze vaak aan nog steeds baat te hebben bij de teamsessies en het inzicht nog steeds toe te passen in hun huidige werk en leven. Op deze manier werken vraagt veel, maar het is ook duurzaam! Het is een verrijking van je leven als je aandacht hebt voor je persoonlijke ontwikkeling, ook als professional.

Zowel mijn persoonlijke- als de teamsessies, hebben er uiteindelijk voor mij aan bijgedragen om een andere weg in te slaan, zowel op werk- als op persoonlijk vlak. En ik prijs me gelukkig dat ik hierin nog steeds met Frans mag samenwerken!

Meer waarderingen