Joost van Daalen Het Wil Teambegeleiding

Joost over Teambegeleiding

Afdelingshoofd bij een Academisch Ziekenhuis in de Randstad
Joost van Daalen Het Wil Teambegeleiding

Joost over Teambegeleiding

Afdelingshoofd bij een Academisch Ziekenhuis in de Randstad

We zochten ondersteuning bij de ontwikkeling en uitvoering van een programma voor professionele teamontwikkeling. Het tweejarige intensieve innovatieprogramma was gericht op de verbetering van individuele- en groepsprestaties van een team hoogopgeleide verpleegkundigen. 

Het Wil Konsult bood een aanpak aan die nergens anders werd aangeboden, waarin elke deelnemer van het programma eerst een Cartografisch Gesprek zou krijgen. Hierin kregen de deelnemers de unieke gelegenheid om zich blijvend te oriënteren op de natuurlijke persoonlijke- en professionele kracht en kwaliteiten. Op basis hiervan zou het verdere programma voor de persoonlijke- en professionele ontwikkeling invulling krijgen. 

Het Cartografisch Gesprek bleek zeer adequaat, to-the-point, laagdrempelig en werd op precieze en persoonlijke wijze begeleid. Het genereerde een positieve energie en gaf de deelnemers rijkere en puntiger taal in handen, waarmee ze leerden hun kwaliteiten en zwakke punten in gesprek te brengen. Dit werkte heel productief bij o.a. ontwikkelings- en jaargesprekken en het gaf mij als programmaleider een beter zicht op hun kwaliteiten. 

Voor het eerst zag ik een duurzaam resultaat bij de deelnemers, die na twee jaar samen met de organisatoren het innovatieprogramma evalueerden. Hieruit kwam naar voren dat de benadering van Het Wil Konsult een essentiële bijdrage heeft geleverd. In samenwerking met hen is in mijn team onze gemeenschappelijke potentiële kracht gerealiseerd. Resultaat: meer effectiviteit en werkplezier!

Bij een aantal deelnemers is na die twee jaar de ontwikkeling door henzelf in eigen tempo en vorm doorgezet, hetgeen geleid heeft tot natuurlijke vormen van leiderschap in het team. Op crisismomenten (zoals bij de huidige Covid-pandemie) zijn die kwaliteiten expliciet op de voorgrond getreden en hebben ze het team geholpen in zijn kracht te blijven. 

Ik zou elk team de aanpak van Het Wil aanbevelen. Elke groep samenwerkende professionals heeft zijn kracht en zwakte. Die balans verdient voortdurende aandacht van leidinggevenden. Ik heb geleerd dat het betrekken van een externe, neutrale partij als Het Wil Konsult hierbij, een aanzienlijke meerwaarde kan leveren. Er wordt nog uitgezien naar voortzetting van de samenwerking en balancering van de aanpak van Het Wil Konsult met nieuwe programma-onderdelen.

Meer waarderingen