Jos Esser Het Wil Gilde incompany

Jos over het Métier Gilde

Organisatie-adviseur
Jos Esser Het Wil Gilde incompany

Jos over het Métier Gilde

Organisatie-adviseur

In het kader van organisatieontwikkeling vond ik het belangrijk dat er meer aandacht kwam voor de mens en diens persoonlijke ontwikkeling in de organisatie. Daarom heb ik, in samenwerking met Het Wil Konsult, het Métier Gilde-idee geïnitieerd binnen de Gemeente Rotterdam. De vorm van het Métier Gilde, waarin je op gezette tijden bij elkaar komt om te oefenen met en leren van elkaar, vond ik heel sterk. Het werd daarmee echt een gezamenlijk gedragen ontwikkeling, geen van buiten opgelegd managementtool. Het feit dat de mensen in het Métier Gilde worden uitgenodigd, er zelf in vrijheid voor kiezen om eraan deel te nemen en het plaatsvindt in de eigen organisatie, maakt dat de organisatie niet bepaalt, maar er een cultuurverandering ontstaat vanuit de verschillende individuen zelf. Dat ervaar ik als rijk en hoopgevend en met af en toe schuren, inhouden en weer doorzetten, hebben we een mooi clubje bij elkaar gebracht.

Door de métiergerichte aandacht, ontdekt de persoon wat hij of zij, vaak onbewust, al van zichzelf weet. De aandacht voor je eigen innerlijke kennis en talent, daar nieuwsgierig naar te zijn en verbinding mee te maken, zorgt ervoor dat het zich als vanzelf kan manifesteren. Daarmee wint het aan kracht, alsof het is thuisgekomen waarmee de persoonlijke effectiviteit groter wordt.  

Weet je er vervolgens eigen taal aan te geven, dan werkt je talent en wezenlijke kwaliteit ook als een innerlijk kompas. Ik heb gezien dat het mensen verbindt en richting geeft. Ze voelen zich sterker in hun kracht en gaan op zoek naar rollen waarin hun persoonlijke effectiviteit groter kan worden. Dat is het grote verschil met de meeste talentprogramma’s die meestal voorgeschreven taal hebben, door anderen bedacht. Daarmee wordt het vaak een ‘hoofd-gebeuren’ en geen ‘eigen’ ontdekkingen van binnenuit. 

Meer waarderingen