Lissy Nijhuis Het Wil Gilde incompany

Lissy over het Métier Gilde

Hoofd Ingenieursbureau bij de Gemeente Rotterdam
Lissy Nijhuis Het Wil Gilde incompany

Lissy over het Métier Gilde

Hoofd Ingenieursbureau bij de Gemeente Rotterdam

Ik kreeg van een collega een Métiergesprek aangeboden dat een blijvende indruk op me maakte. Kennelijk was dat wederzijds, want op een goed moment werd ik uitgenodigd voor het Métier Gilde in onze organisatie. Omdat mijn eigen Métier Gesprek zo’n bijzondere ervaring was, leek het me geweldig om het ook anderen te kunnen bieden. 

In het Métier Gilde leer ik anders te luisteren en vindingrijker te formuleren. Bovendien leer ik me opnieuw te verwonderen en ga ik daarmee dingen weer waarderen. Het luisteren zet ik in als manager in een omgeving waar medewerkers niet altijd het gevoel hebben gehoord te worden. Zo kan ik mensen laten ervaren dat ze wel degelijk gehoord en gezien worden. Ook maak ik meer gebruik van taal die buiten het standaard jargon van de organisatie valt waardoor medewerkers zich bijzonder en persoonlijk aangesproken voelen. 

Met het zelf begeleiden van Métiergesprekken heb ik geleerd oprecht gefocussed te zijn op vermoede en onvermoede kwaliteiten. Het is voor mij een vorm van iemand koesteren en mijn ervaring is dat iedereen dan ook gaat glimlachen van een Métiergesprek. Bij alle wandelgasten ontstaat sprankeling! Dat gun je toch iedereen!

Het métiergericht werken binnen het Métier Gilde heeft mij ervan bewust gemaakt dat aan mijn vakmanschap een werkplaats verbonden is gevuld met gereedschappen. Gaandeweg het traject heb ik ervaren dat het beter leren kennen van dat eigen vakmanschap ook ten gunste komt van anderen. Het is bijzonder hier voor jezelf over na te denken en ook te leren luisteren naar jezelf, waardoor het métier nog meer tot wasdom kan komen en mijn werking voor anderen groter wordt. Het voelt als “Stoppen met Madurodammertje spelen”. 

De opzet van het Métier Gilde biedt mij een plek waar ik even op adem en kracht kan komen. De begeleiding van Het Wil Konsult is heel natuurlijk, met een hoog ‘practise what you preach’-gehalte. Er is oprechte aandacht voor wat er gezegd wordt. Soms sla ik een gildemoment over omdat ik te hard aan het rennen ben om te stoppen. Als het lukt wel even te vertragen en bij het Métier Gilde te landen, ga ik vaak met hernieuwde energie weer verder. Het biedt mij stof en ruimte tot nadenken en tot overdenken.

Gildelid zijn voelt alsof ik toegang heb tot een soort parallel universum waar collega’s een andere taal spreken en tijd een andere betekenis heeft. Het is spannend en ontsnappend tegelijkertijd. Soms dienen zich inzichten aan die allerlei luikjes openzetten, soms direct, soms na wat tijd. Wat het Métier Gilde echt bijdraagt is heel ongrijpbaar omdat de werking van al onze metiers niet te ‘meten’ is. En toch heeft het grote werking. Ik ben trots dat ik bij een organisatie werk die ons de ruimte geeft om een ‘ongrijpbare’ werking in gang te zetten. Alleen al het vertrouwen dat de organisatie ons hiermee geeft, heeft grote werking! Ook andere organisaties zullen hier baat bij kunnen hebben. Wie zoekt er nu niet naar de juiste mensen op de juiste plek? Het Métier Gilde is een prachtig instrument om het vakmanschap van medewerkers te ontdekken, zodat ze zich met hart en ziel willen inzetten voor de opgave van de organisatie.

Meer waarderingen