Marcel Buijs Het Wil Gilde incompany

Marcel Buijs

Procesregisseur Bouw- & Woningtoezicht
Marcel Buijs Het Wil Gilde incompany

Marcel Buijs

Procesregisseur Bouw- & Woningtoezicht

Voordat ik ging deelnemen aan het Métier Gilde in onze organisatie, kreeg ik een Métiergesprek. Dat maakte me erg enthousiast en daarmee nieuwsgierig naar het Métier Gilde. Voor mij draagt mij Gildelidmaatschap echt bij aan mijn persoonlijke ontwikkeling en het geeft me de kans om bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van de ander. Vooral daar word ik echt warm van, anderen durven uit te dagen om te ontwikkelen. Ik ervaar het Métier Gilde als bijzonder, juist omdat het zo’n diverse groep is met allerlei verschillende interesses, maar bovenal met heel veel respect voor elkaar. Het levert een hele fijne groep mensen op die gezamenlijk positieve aandacht willen geven aan iedereen die het gesprek aan wil gaan. 

Het vertrouwen en de veiligheid die ik er ontmoet en leer te geven, vormen de basis voor de métiergesprekken die ik inmiddels zelf ook voer. Steeds meer mensen hebben een gesprek gehad met mensen van het Métier Gilde en de reacties zijn altijd weer bijzonder. Maar ook de rol als begeleider ervaar ik als heel bijzonder. Je gaat in gesprek met elkaar zonder dat je elkaar kent en na een zo’n anderhalf uur neem je afscheid alsof je elkaar al veel vaker hebt gesproken. Je stapt echt in de gedachtenwereld en innerlijk leven van de deelnemer. 

Het Métier Gilde en de terugkerende jaargesprekken hebben me veel inzicht gegeven in mijn eigen métier, maar ook in de werking van de andere métiers van de gildeleden. Het heeft me geleerd te luisteren, te kijken en te voelen waar het métier van de ander in werking is. Daarnaast heeft het me geleerd anders in gesprek te komen. Ik leer ook veel over de stilte, het durven de rust te nemen en stilte op te zoeken, om mijn gedachten te visualiseren en vervolgens om te zetten in woorden. 

Een belangrijk aspect is dat we ons in het Métier Gilde richten op het positieve in plaats van het oplossen van een probleem zoals vaak bij coaching gebeurd. Métiergericht werken leert me te richten op het innerlijk ambacht van de ander, wat is de werking in plaats van wat werkt daar niet. Ik hoef als begeleider niets op te lossen, slechts te luisteren en vragen te stellen en er met mijn volle aandacht te zijn voor de ander zodat ik aan den lijve ervaar wat diens werking is.

De opbouw van het Métier Gilde is uniek en enorm sterk, het is geen programma maar meer een beweging waar je vrijwillig voor kiest. Het is een gezamenlijk en ongedwongen proces en ik denk dat daarmee de commitment veel groter is dan bij andere programma’s. Het is een uitstekende vorm voor medewerkers om te onderzoeken of ze wel doen wat ze zouden moeten/willen doen, met vragen over het benutten van hun potentieel of andere loopbaanvragen. Of voor organisaties die zich afvragen of ze wel voldoende het potentieel van de medewerkers benutten, of de juiste mensen wel op de juiste plekken zitten of wat medewerkers nog meer te bieden hebben dan alleen het vervullen van hun werktaak.  De begeleiding vanuit Het Wil Konsult is zeer kundig, er is altijd tijd en aandacht voor de begeleiding. Ze helpen oprecht je te verwonderen over je eigen kunde. Deze bekrachtiging maakt dat je kwaliteiten daadwerkelijk meer zichtbaar worden.

Meer waarderingen