Mark de Droogh Het Wil leiderschapsontwikkeling

Mark over leiderschapsontwikkeling

Programmamanager NS
Mark de Droogh Het Wil leiderschapsontwikkeling

Mark over leiderschapsontwikkeling

Programmamanager NS

Ik had behoefte en voelde de ruimte om bewuster keuzes te willen maken over de volgende stappen in mijn professionele ontwikkeling. Het Wil Konsult bood me een Cartografisch Gesprek aan dat inmiddels is overgegaan in een begeleiding op regelmatige basis. 

Ik vind dat ze een erg prettige en persoonlijke benadering hebben die ook erg nuttig blijkt. In de gesprekken zit altijd een combinatie van bevestigende, verrassende en nog nader te onderzoeken elementen. Het is echt bijzonder hoe deze werkwijze een steeds grotere verdieping en articulatie van mijn gedachtegoed bewerkstelligt. En dat op een prettige en aanstekelijke manier, met diepgang maar zonder dat het vaag of zwaar wordt!

Ik ben me veel bewuster geworden van de impact die ik maak en hoe ik deze gerichter in kan zetten. Dit heeft me vertrouwen gegeven veel meer uit te kunnen gaan van wat ik voel dan van wat ik denk en dit met passende woorden uit te kunnen drukken. 

Daar waar andere vormen van begeleiding sterk verbonden waren aan de organisatie en de verwachtingen ten aanzien van de loopbaanontwikkeling, is dit diepgaander en meer gericht op mij persoonlijk, onafhankelijk van de organisatie waar ik voor werk. Maar wel gericht op mijn professioneel functioneren in die organisatie. Het heeft zeker bijgedragen aan mijn persoonlijke ontwikkeling, het verder ontwikkelen van coachend leiding geven aan collega’s en wat ik de afgelopen periode bereikt heb binnen mijn programma’s. 

Ik zou het iedereen aanbevelen die oprecht zijn of haar eigen talenten beter wil ontdekken en daar tijd in wil steken.

Meer waarderingen