Noor Schoenmakers Cartografisch Toekomst Gesprek

Noor over het Cartografisch Toekomst Gesprek

Hoofd HRM culturele sector
Noor Schoenmakers Cartografisch Toekomst Gesprek

Noor over het Cartografisch Toekomst Gesprek

Hoofd HRM culturele sector

Toen ik voorvoelde dat er een reorganisatie aan kwam waarbij mijn functie zou komen te vervallen, wilde ik me daarop voorbereiden. Ik wilde me er goed toe verhouden en onderzoeken wat het voor me zou betekenen als ik ontslagen zou worden. Bovendien vroeg ik me af wat ik daarna wil gaan doen en ook kon gaan doen. Kortom, ik wilde een toekomstperspectief voor mezelf creëren.

Het Cartografisch Toekomst Gesprek droeg de belofte in zich dat, door zelf actief een beeld te vormen van mijn toekomst en deze zo concreet mogelijk te beschrijven, ik een nieuwe werkelijkheid dichterbij zou halen. Dit alles vanuit een positieve mindset. 

De begeleiding vanuit Het Wil Konsult zou ik liefdevol betrokken, precies en vasthoudend willen noemen. Als ik dreigde stil te vallen in mijn proces, was daar die liefdevolle hand in mijn rug die me een zetje gaf waardoor ik weer vooruit kon. Het was een heldere aanwezigheid, zonder het proces van mij over te nemen, leidend zonder bepalend te zijn. Het voelde alsof hij zich helemaal in dienst stelde van mijn toekomst. Bijzonder vond ik de gave van de begeleider om ‘mij’ tevoorschijn te luisteren, wie ik ten diepste ben en waar ik vanuit mijn hart voor wil gaan. 

De insteek van het gesprek is gericht op jouw unieke talent en kwaliteit. Het is positief, bekrachtigend en versterkte mijn gevoel van eigenwaarde. Geen focus op wat je niet kan of moet verbeteren, maar op dat waar je goed in bent en de bemoediging om daar helemaal voor te gaan staan. Ik ben zoveel mogelijk mijn métier gaan leven, in alles wat ik doe.

Toen de voorvoelde reorganisatie maanden later realiteit werd en mijn baan kwam te vervallen, was ik door het begeleidingsproces helemaal voorbereid. Het zwarte gat bleef uit, maar ik zette mijn eerste stappen in de toekomst zoals ik me die had voorgesteld. 

Ik zou de werkwijze van Het Wil Konsult zeker aanbevelen, vooral in situaties waar mensen hun kwaliteiten onvoldoende kennen of een nieuw toekomstperspectief willen of moeten creëren, bijvoorbeeld in het geval van outplacement. Maar ook in loopbaanoriëntatie, teambuilding of organisatie-ontwikkeling. Als organisaties métiergericht zouden gaan werken, dan kan er vanuit wat nodig is voor een project, gericht gekeken worden naar de samenstelling van bijvoorbeeld een team. Het zorgt er bovendien voor dat medewerkers zich gezien voelen en erkend in wie ze zijn en wat hun specifieke kwaliteiten zijn, inclusief de bijbehorende valkuilen en opgave.

Meer waarderingen