René Veugelers Cartografisch Gesprek

René over het Cartografisch Gesprek

Intern begeleider voortgezet speciaal onderwijs
René Veugelers Cartografisch Gesprek

René over het Cartografisch Gesprek

Intern Begeleider speciaal onderwijs

Over wat het Cartografisch Gesprek me opgeleverd heeft kan ik simpel zijn: minder wordt meer, verfijning geeft verbreding en input wordt output. 

Ik kwam bij Het Wil Konsult om verheldering te krijgen over mijn sluimerende kwaliteiten en hoe ik deze kon verfijnen en meer adequaat in kon zetten. Het aanbod bleek verfrissend. Geen vragenlijsten die ik hoefde in te vullen, geen probleemomschrijving, maar in de vorm van wandelcoaching iets essentieels over mezelf ontdekken. 

De begeleiding van Het Wil Konsult heb ik hierin als heel zorgvuldig ervaren. Er wordt zorgvuldig naar je geluisterd, adequaat, respectvol en met een verfrissende lichtheid en een flinke vleug humor. Essentiële zaken worden zeker niet vermeden en er worden goede verdiepende vragen gesteld. Door deze balans tussen lichtheid en serieusheid, ontstond er verdieping in het gesprek en kreeg ik een ander perspectief op mijn sluimerende kwaliteiten en hoe ik ermee verder kon. Het is een niet-probleemgerichte aanpak die je persoonlijke effectiviteit vergroot. Het heeft ertoe geleid dat ik in mijn werk met jongeren actiever op zoek ga naar hun sluimerende kwaliteiten en talent en hun unieke beschrijving hiervan. Dit zorgt voor meer ruimte voor mijn eigen unieke kwaliteit: ik kan en ga mijn eigen emoties meer objectiveren en actief inzetten. In het contact met anderen kan ik makkelijker actief luisteren en de ander ondersteunen om objectiever deelaspecten van diens kwaliteit te onderzoeken. Ik ben tegelijkertijd nabij en op afstand/objectief, betrokken/verhelderend en verdiepend. 

Door deze ervaring weet ik nu hoe belangrijk het is dat er een breder draagvlak wordt gecreëerd voor de individuele kwaliteiten, kennis en het inzicht van mensen in organisaties. Het verhoogt de teamspirit en arbeidsproductiviteit.

Meer waarderingen