Tanja Oosterveld Het Wil Gilde incompany

Tanja over het Métier Gilde

Organisatie-adviseur Stadsontwikkeling Rotterdam
Tanja Oosterveld Het Wil Gilde incompany

Tanja over het Métier Gilde

Organisatieadviseur Stadsontwikkeling Rotterdam

Aanvankelijk zochten we in onze organisatie een manier om gesprekken met collega’s te kunnen voeren die aanvoelden alsof je bij elkaar aan de keukentafel zat. Met die vertrouwelijkheid en oprechte belangstelling voor het werk, leven en wat je van de ander kunt leren. Het Wil Konsult bood ons dit type gesprek in de vorm van Métiergesprekken. Daarmee was de geboorte van ons Métier Gilde een feit, dé plek in onze organisatie waar we de Métiergesprekken leren en uitoefenen.

De structurele Gilde-bijeenkomsten zijn erg rijk omdat we gezamenlijk enerzijds werken aan ons luistervermogen en anderzijds het Métier Gilde in onze organisatie verder kunnen vormgeven. Maar het is ook een plek waar we meer zicht krijgen op ons eigen métier en het vinden van echt onderscheidende taal hiervoor. Waar talentontwikkelprogramma’s nog wel eens voelen als een mal waar je als persoon in moet, gaat het hier om van binnenuit weten wat echt bij jou hoort. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik persoonlijk gegroeid ben. Ik weet bijvoorbeeld nu beter keuzes te maken welke opgaven en taken ik in mijn werk aanneem. 

Het Wil Konsult begeleidt ons in het stilstaan, reflecteren en het stellen van vragen. Ze weten me telkens weer frisse inspiratie te geven in het ambacht van het luisteren.

Het zelf voeren van de Métiergesprekken geeft me heel veel voldoening. Het is opvallend wat anderhalf uur aandacht teweeg kan brengen. Kennelijk is dat een schaars goed, want het wordt ongelooflijk gewaardeerd door collega’s. Met die aandacht voor de ander, leer ik veel over hoe die persoon naar de wereld, de organisatie en het werk kijkt. Hierdoor ontdek ik veel meer wat er leeft in onze organisatie. 

Het opzetten van een Métier Gilde in de organisatie vind ik een heel mooi instrument voor talentontwikkeling en loopbaanbegeleiding. Het zorgt ervoor dat steeds meer mensen in onze organisatie zicht krijgen op hun talenten en kunde. Hiermee kunnen ze bewuster kiezen waar ze hun talent inzetten en ontstaat er uiteindelijk meer werkgeluk. Toegepast in teams bevordert het een goede teamdynamiek en onderlinge samenwerking. 

Meer waarderingen