Professioneel samenwerken…hoe kunnen organisaties dit faciliteren als we voor een deel van de tijd vanuit huis alleen maar digitaal in contact staan met elkaar? Ook al hebben we door deze corona-periode ontdekt dat lijflijk bij elkaar zijn van grote waarde is, toch zal het hybride werken van blijvende aard zijn. Wat zal dit vragen op het gebied van leiderschap en hoe gaat het nieuwe professionele samenwerken er dan uitzien?

Een nieuwe uitdaging

Een veelgehoorde ontdekking is dat we met het hybride werken thuis soms (veel) productiever zijn dan op kantoor. Keerzijde is echter dat we hele dagen binnen zitten. We verliezen de onderlinge verbinding en missen de dynamiek van het persoonlijk contact. Waar samenwerken in de oude vorm soms al een opgave was, is het nu van achter het scherm al helemaal een uitdaging.

Uiterlijke professie

Organisaties en leidinggevenden zullen zich moeten buigen over het vraagstuk hoe ze een motiverende cultuur en samenhang op afstand creëren en hoe ze mensen aan zich moeten binden. Wil je geïnspireerde en vitale werknemers hebben en houden in dit netwerktijdperk, dan wordt het tijd om medewerkers aan te spreken op meer dan alleen hun uiterlijke professie.

Innerlijke professie

Bij de uiterlijke professie ligt de focus op rol, functie en functie-omschrijving. Maar mensen zijn meer dat de titel die op hun visitekaartje prijkt. Interessanter is het om te kijken naar iemands innerlijke professie: de persoonlijke manier waarop iemand invulling geeft aan z’n professie. Naar diens specifieke werking en unieke kijkwijze. Vaak komt dit tot uiting in allerlei creativiteit en activiteiten die iemand privé laat zien. Ga je je hier voor interesseren, dan kom je al snel tot de bron van iemands drijfveren, waarden, creativiteit, vitaliteit en gevoel van zin.

Anders gaan luisteren

Hoe kan je nu professioneel samenwerken als je je innerlijke professie thuis moet laten omdat deze formeel niet in je functie-omschrijving past? Organisaties en leidinggevenden die de goede vragen stellen en anders gaan luisteren, kunnen in deze tijd van grote betekenis zijn. Door nieuwsgierig te zijn naar de innerlijke professie en ongekende talenten van de medewerkers, boren ze een bron van creativiteit en vitaliteit aan die essentieel is om als individu en organisatie slagvaardig en innovatief te kunnen opereren.

Vermenselijking van binnenuit

We gaan zelfs een stap verder: reik professionals zelf een instrument aan om onderling zulke gesprekken te voeren. Hoe verbindend en verrijkend is het om er regelmatig op uit te gaan met een collega, om elkaar op een andere manier te leren kennen en anders aanspraak te kunnen maken op elkaars talentvermogen. Dit kan binnen teams of door de hele organisatie, ongeacht functie of rol. Het schept nieuwe verbindingen, opent mogelijkheden en er ontstaat een nieuwe basis van vertrouwen. Zo krijgt professionele samenwerking invulling op duurzame en ethische wijze en creëer je van binnenuit een meer mensgerichte organisatie.

Het Wil Konsult initieert luistergilden (Métiergilden) in organisaties, waarin we ons gespreks- en luisterkunde leren aan een ieder die wil bijdragen aan de vermenselijking van organisaties. Zie: https://hetwil.nl/ons-aanbod-voor-organisaties/

Voor meer informatie: 035-7857302 of info@hetwil.nl

×