Het is een toenemende trend dat professionals zich bij tijd en wijle willen bezinnen op hun leven en werk in de vorm van een sabbatical. Ze zijn op zoek naar groei en een betere balans tussen werk en privé. Werkgevers doen er daarom goed aan om sabbaticals op te nemen in het personeelsbeleid. Juist door een gericht aanbod te bieden en samen te werken met werknemers ontstaat er een win-winsituatie.

Anticiperen

Wil een organisatie goed voorbereid zijn op deze trend, is het belangrijk om vroegtijdig te anticiperen en de uitdagingen onder ogen te zien. Want buiten de financiële kosten die het met zich meebrengt, ontbeert de organisatie tijdelijk een arbeidskracht en dus kennis. Collega’s van de werknemer op sabbatical lopen het risico zwaarder belast te worden als er geen goede vervanging wordt geregeld. Bovendien is een organisatie er niet van verzekerd dat de werknemer op sabbatical bij terugkeer even productief en tevreden is.

Goed sabbatical-beleid

Genoeg redenen voor organisaties om weg te willen kijken terwijl deze uitdagingen te ondervangen zijn. Het is bijvoorbeeld belangrijk om een goed sabbatical-beleid te definiëren en dit regelmatig te evalueren. Essentieel hierin is dat er wordt samengewerkt met werknemers. Hun feedback is waardevol om het beleid goed af te stemmen op de behoeften en verwachtingen van de werknemers. Het geeft input aan de werkgever om goede deelnamecriteria op te stellen, de lengte van een sabbatical af te spreken, de vergoedingen vast te stellen en regels voor een goede re-integratie op te stellen.

Passend programma-aanbod

Naast een goed beleid, doen organisaties er goed aan passend sabbatical-aanbod aan te bieden dat gericht is op groei en ontwikkeling van de werknemer. Met het toegankelijk maken van een uitgebalanceerd en op maat gemaakt programma waarin het welzijn en de ontwikkeling van de werknemer centraal staat, kan een sabbatical juist bijdragen aan een sterke bedrijfscultuur. De organisatie laat immers zien te willen investeren in de carrière, toekomst en het behoud van de werknemers.

Waardevolle investering

Bij een sabbatical denken we vaak aan exotische reizen. De meerwaarde zit echter in de reis naar binnen; een gerichte herbezinning op het persoonlijke vermogen en de eigen koers. Goede begeleiding die hierin voorziet is niet alleen een waardevolle investering in de persoonlijke, maar ook in de professionele ontwikkeling van werknemers. Het zorgt voor een grotere betrokkenheid bij de organisatie en een verbeterde productiviteit, tevredenheid en motivatie op de werkvloer. Het gevolg is minder verloop onder de werknemers.

Sabbatical begeleiding

Met al meer dan tien jaar ervaring in talentontwikkeling, heeft Het Wil Konsult een programma ontwikkeld specifiek gericht op begeleiden van professionals die een sabbatical overwegen. Een driefasen-programma gedurende de hele sabbaticalperiode volgens de klassieke pijlers ‘loskomen, leegte en nieuwe bestemming’. Deelnemers krijgen hierin meer zicht op hun verborgen talent en waar dit vermogen nog meer van betekenis kan zijn binnen de organisatie. Het verhoogt het gevoel van waarde en betekenis en stelt beter in staat richting te geven aan de individuele loopbaan en bijdrage in de organisatie. Zo wordt een sabbatical een win-win voor zowel het individu als de organisatie.

Meer weten over Het Wil Sabbatical Begeleiding? https://hetwil.nl/professional-aanbod/

Het Wil Konsult haalt talent boven water in professionals, teams en organisaties. Voor meer informatie: 06-55334876 of info@hetwil.nl

#persoonlijke ontwikkeling #leiderschapsontwikkeling #talentontwikkeling #sabbatical #burnout

×