Steeds meer mensen kiezen voor een sabbatical. Na jaren hard werken, hebben ze behoefte aan een periode van herijking op hun werk. Sommigen voelen dat als ze zo doorgaan een burnout onvermijdelijk is, sommigen kiezen bewust voor een sabbatical-periode ‘in between jobs’, weer anderen ervaren een saaie sleur in hun dagelijkse activiteiten en vermoeden dat ze meer van betekenis kunnen zijn.

Cesuur

Innerlijk klaagt en zeurt het vaak al een tijdje en dat is niet voor niets. We krijgen niet zomaar signalen. Iets in ons weet het eigenlijk al….je hebt afstand nodig om te ‘resetten’. Het woord ‘sabbat’ komt van het Hebreeuwse woord ‘sjavat’ hetgeen ophouden en opnieuw ademen betekent. Het symboliseert waar een sabbatical-periode voor staat; het bewust een cesuur maken in de werkstroom (ophouden met werken), waarna je opnieuw kunt gaan ademen, in beweging gaat komen en de (werk)verbinding weer kunt aangaan.

Tussentijd

De kwaliteit van die nieuwe (werk)verbinding wordt bepaald door de tussentijd; de tijd tussen het ophouden en opnieuw ademen in. Dit is een belangrijke tijd waarin we drie fasen onderscheiden:

  • het afronden, ‘af-kijken van je werk’, alles doen (en laten) wat helpt te oogsten van wat je tot nu toe bereikt hebt en waar je warm voor loopt. Daarnaast los te laten wat niet langer bij je past tot en met een eventueel gevoeld en/of feitelijk afscheid als dat aan de orde is;
  • de leegte, het ongewisse, de woestijn, de winter waarin ogenschijnlijk niks gebeurt – maar ondertussen… een compleet nieuw seizoen in voorbereiding is;
  • het ‘je opmaken voor’ het nieuwe, de lente, weer verliefd kunnen worden op het leven en van harte weer beschikbaar willen zijn voor nieuwe verbindingen.

Ontspannend en spannend

Een kenmerk van de tussentijd is het balanceren tussen ontspanning en spanning. Door bewust te vertragen kom je tot ontspanning. Er ontstaat nieuwe ruimte om fysiek op te laden en terug te blikken op de bewegingsvolle periode die achter je ligt. Dit is een belangrijke stap in het onderzoek naar wat je tot nu toe bereikt hebt en helder te krijgen waar je je al die tijd eigenlijk aan gewijd hebt.

Daarnaast kent de tussentijd ook een zekere spanning omdat je je vanuit een ‘nog niet weten’ bewust gaat openen voor de vraag waar jij je toe uitgenodigd voelt. Je wilt immers niet louter voortstappen op de weg die je al zo goed kent, maar verschijnen op een nieuwe manier en op een ander nivo.

Een reis

Een sabbatical mag dan even lekker zonder werkdruk zijn, maar het uithouden met het ‘nog niet weten’ en de leegheid kent zo z’n uitdaging. Nu het werk niet langer je dagen structureert, kan sabbatical begeleiding je helpen in dit proces van ophouden en opnieuw ademen. Naast dat je misschien letterlijk een reis gaat maken, bemoedigt de begeleiding je om in de tussentijd een belangrijke reis naar binnen te maken. Met het loslaten van je uiterlijke métier, start het onderzoek naar jouw innerlijke métier, jouw persoonlijke werking en innerlijke professie; dat waar jij je in wezen aan wijdt. Hoe wil dit verschijnen en waar kan deze van grotere betekenis zijn? Op deze wijze kan een sabbatical een belangrijk en veelbetekenend kantelpunt zijn in je loopbaan.

Het Wil Konsult reist mee tijdens een sabbatical periode. Meer weten over Het Wil Sabbatical Begeleiding? https://hetwil.nl/professional-aanbod/ of bel 06-55334876

 

Het Wil Konsult haalt talent boven water in professionals, teams en organisaties. Voor meer informatie: 06-55334876 of info@hetwil.nl

 

#persoonlijke ontwikkeling #leiderschapsontwikkeling #talentontwikkeling #sabbatical #burnout

×