De Oostenrijkse psychiater en holocaustoverlever Viktor Frankl schrijft er over in zijn boek Man’s Search For Meaning (1946): wat doe je als iemand bij je komt met vragen naar de betekenis van diens leven of werk? Ben jij dan als gesprekspartner loyaal aan je eigen coachings-‘toolkit’ met bijbehorende modellen, of luister je geheel open naar het unieke verhaal van de ander?

Op zoek naar betekenis

Loopbaan- en levensvragen waarmee mensen bij een coach komen, zijn in hun essentie terug te brengen naar een paar wezenlijke thema’s: van betekenis willen zijn, zingeving en erkenning vinden. Verpakt in tal van vragen, onzekerheden en knelpunten, lijkt het alsof de cliënt bij jou als coach komt voor advies. Jij mag de persoon zijn die de patronen mag ontrafelen en duiden tegen het licht van diens verleden, opdat de cliënt tot inzichten komt waarmee hij of zij verder kan.

Veilige zoektocht

De zin van het leven, in de ogen van Frankl, ligt echter in de verantwoordelijkheid die ieder mens heeft om zijn eigen leven en werk op eigen wijze zin te geven. Het streven naar betekenis is de betekenis. Als Cartografisch Consulenten vinden wij het daarom een felicitatie waard als iemand bij ons komt met deze onderzoeksvragen, ook al zijn ze verpakt als ‘problemen’, ‘onzekerheden’ of ‘valkuilen’. Daarnaast verdient de cliënt ons grootste respect. Respect dat we tonen in de uitnodiging dat iemand zelf veilig mag onderzoeken, met vallen en opstaan, op zijn of haar eigen manier en met ruimte voor het eigen vocabulaire. Elke duiding of sturing vanuit de coach kan de cliënt afhouden van deze eigen, unieke zoektocht.

Welk verhaal wil je delen?

Frankl zegt: “De zin van het leven verschilt van mens tot mens, van dag tot dag en van uur tot uur. Van belang is niet de zin van het leven in het algemeen, maar de specifieke betekenis van een persoon op een bepaald moment.” Het is daarom belangrijk dat de cliënt zich uitgenodigd voelt om over zichzelf te vertellen. Zichzelf in specifieke (werk)situaties die ertoe doen en deze gebeurtenissen te exploreren. Daarin kan een willen voldoen aan de maatstaven of modellen van een coach (en achter de coach de organisatie) alleen maar verstorend werken.

Verandering door erkenning

Door ruimte te bieden en open te luisteren naar de situaties die de cliënt inbrengt, hoor je als coach heel andere dingen dan met een gangbare, gestructureerde manier van uitvragen. Al luisterend kan je horen wat iemand van waarde vindt, welke betekenis iemand zelf geeft aan gebeurtenissen, wat voor een werking van iemand uitgaat in situaties en waar iemands worsteling zit. Door de ander hierin te erkennen, geef je de cliënt de gelegenheid om opnieuw betekenis te geven aan eigen levens- en werkervaringen waardoor zij zichzelf beter gaat begrijpen. Zo ontstaat er verandering van binnenuit in plaats van dat de cliënt moet passen in modellen die van buitenaf worden ‘toegediend’. Heb jij de moed om je toolkit dicht te laten?

Onze Cartografische werkwijze onderscheidt zich heel specifiek in bovenstaande luister- en begeleidingshouding. Meer weten of ook Cartografisch Consulent worden? Kijk op: https://hetwil.nl/opleiding/

Het Wil Konsult haalt talent boven water in professionals, teams en organisaties. Voor meer informatie: 035-7857302 of info@hetwil.nl

×