In onze maatschappij hebben we systemen belangrijker gemaakt dan de mens. Dagelijks zie je het terug in het onderwijs, de zorg en bij de overheid. Systemen zijn dusdanig belangrijk, dat we gevangen zitten in regels, structuren en systemen en onszelf buitenspel hebben laten zetten. Volgens Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde, zitten we op een cruciaal kantelmoment in de geschiedenis van de mensheid waarin we de schuld niet langer buiten onszelf mogen zoeken. Alleen door persoonlijke transitie is systeemtransitie mogelijk.

Begin bij jezelf

Rotmans legt direct de vinger op de zere plek door er op te wijzen dat wijzelf in dit proces onze grootste tegenstander zijn. Door de schuld bij de systemen te leggen ontsla je jezelf van de plicht om verbinding te maken met waar het jou in essentie om gaat in je werk en leven. Toch is verandering in de wereld alleen mogelijk door bij jezelf te beginnen. Je angsten onder ogen zien en erkennen dat je je vooral met je uiterlijke professie hebt bezig gehouden en de verbinding bent verloren met je innerlijke professie, jouw unieke kwaliteiten en persoonlijke waarden.

Crisis als kans

In onze talentontwikkelingspraktijk ontmoeten wij regelmatig mensen in crisis. Bijvoorbeeld veroorzaakt doordat ze hun baan dreigen te verliezen, omdat ze geen energie meer krijgen van hun werk, omdat ze gevangen zitten in systemen en zich niet gezien voelen, omdat ze het gevoel hebben niet alles uit zichzelf te halen. Wij feliciteren ze hartelijk met deze crisis…niet om flauw te doen in deze soms onzekere periode, maar omdat het kansen biedt en ruimte geeft om je innerlijke professie en persoonlijke opgave te gaan benoemen. Het is dé kans om jezelf niet alleen maar tegen te komen, maar vooral ook eens te ontmoeten. Een moment dus eigenlijk om te vieren.

Wezenlijk onderzoek

Voorwaarde voor transitie, beaamt ook Rotmans, is dat je de tijd neemt om stil te gaan staan. Het Cartografische Gesprek van Het Wil Konsult biedt bij uitstek deze kans en nodigt uit tot onbevangen reflecteren op jezelf en jouw opgave. Geen grote idealen, hoge doelen of focus op wat anders moet of nog niet goed genoeg is. Maar vooral een aanmoediging om te gaan leven met wat jij van binnenuit weet; jouw ‘weetgoed’. Om geen tegenstander maar voorstander van jezelf te worden. Vooral dit laatste vraagt moed, het gaat voorbij aan allerlei stoplichten én de bescheidenheidspolitie.

Schaalvergroting

Kennis an sich maakt geen indruk maar wel als het verbonden is met jouw innerlijke waarden. Door oprechte interesse op te brengen voor jezelf en te benoemen waar het jou ten diepste om gaat, ben je in staat om jouw weetgoed over te brengen op anderen. Daarin kan jij als voorbeeld dienen en anderen inspireren. In een maatschappij waarin mensen zich op deze wijze van binnenuit kunnen ontplooien, groeit onderling vertrouwen, voelen mensen zich gezien, krijgen we andere vormen van leiderschap te zien en gaan we anders samenwerken. Zo kan elk individu een bijdrage leveren aan een Renaissance van de 21e eeuw.

Meer weten over het Cartografisch Gesprek en onze talentontwikkelingspraktijk? https://hetwil.nl/organisatie-aanbod/

Bron: https://maatschapwij.nu/videoportret/jan-rotmans/

Het Wil Konsult haalt talent boven water in professionals, teams en organisaties. Voor meer informatie: 035-7857302 of info@hetwil.nl

×